Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu QG XDNTM&GNBV tại xã Thanh Bình

Sáng 08/7, Tổ công tác chỉ đạo, giúp đỡ xã Thanh Bình hoàn thành nông thôn mới năm 2021, do Đồng chí Vương Trinh Quốc – Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, Phó Ban chỉ đạo XDNTM&GNBV Sa Pa, làm tổ trưởng, có buổi làm việc với xã Thanh Bình. Tin của CTV Thu Phương phòng kinh tế thực hiện.

Quang cảnh.

Thực hiện Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững xã Thanh Bình hoàn thành đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2021. UBND xã Thanh Bình đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đã được phê duyệt và thực hiện hoàn thiện hồ sơ để gửi các cơ quan chuyên môn thị xã xem xét trước khi trình các Sở, Ngành thẩm định. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 xã Thanh Bình có 09/19 tiêu chí đạt bao gồm TC3 (thủy lợi), TC4 (điện), TC6 (cơ sở vật chất văn hóa), TC7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), TC8 (thông tin và truyền thông), TC12 (lao động và việc làm), TC13 (tổ chức sản xuất), TC14 (giáo dục và đào tạo), TC19 (quốc phòng và an ninh); còn 10/19 tiêu chí chưa đạt gồm TC1 (quy hoạch), TC2 (giao thông), TC5 (trường học), TC9 (nhà ở dân cư), TC10 (thu nhập), TC11 (hộ nghèo), TC15 (y tế), TC16 (văn hóa), TC17 (môi trường và ATTP), TC18 (hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật).

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai xây dựng nông thôn mới xã Thanh Bình còn gặp một số khó khăn như do sau khi sát nhập địa bàn rộng, kinh nghiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới chưa nhiều dẫn đến công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức thực hiện còn khó khăn; do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19,  nguồn lực hỗ trợ cho việc hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn gặp khó khăn cũng như ảnh hưởng về việc làm của lao động nông thôn cũng giảm sút ảnh hưởng đến thu nhập của người dân; do năm 2021 là năm đầu chuyển giao giai đoạn nên nguồn vốn từ các Chương trình MTQG (NTM, Giảm nghèo) chưa được phân bổ nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới cũng như triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các nguồn vốn Chương trình MTQG...

Đồng chí Vương Trinh Quốc - Chủ tịch UBND thị xã, Phó ban CĐ XDNTM&GNBV Sa Pa phát biểu ý kiếm.

Phát biểu kết luận, đồng chí Vương Trinh Quốc – Chủ tịch UBND thị xã đã yêu cầu các UBND xã Thanh Bình tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đã được UBND thị xã phê duyệt; các đồng chí thành viên Tổ công tác chỉ đạo, giúp đỡ xã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ các xã được giao phụ trách triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch chi tiết được phê duyệt đảm bảo tiến độ, lộ trình đã đề ra, nắm bắt, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại xã được giao phụ trách…

Phùng Thu Phương (phòng Kinh tế thị xã Sa Pa)

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 235,376
  • Tất cả: 1,770,011