Ra mắt "mô hình nâng cao chất lượng dân số nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế gia đình" tại thôn Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn

Sáng 22/4,  Hội phụ nữ xã Ngũ Chỉ Sơn đã tổ chức ra mắt "mô hình nâng cao chất lượng dân số nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế gia đình”, thôn Can Hồ B.Dự có thường trực Hội LHPN thị xã Sa Pa, đại diện Ban Dân vận Thị uỷ, UB MTTQ Việt Nam thị xã Sa Pa, lãnh đạo xã Ngũ Chỉ Sơn.

Quang cảnh Lễ ra mắt.

Mô hình "nâng cao chất lượng dân số nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế gia đình" thôn  Can Hồ B xã Ngũ Chỉ Sơn được ra mắt với mục đích tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ, các hộ dân trong thôn tham gia. Tạo điều kiện để Hội viên, phụ nữ và nhân dân để tiếp cận và trao đổi thông tin trên nhiều lĩnh vực, tạo cơ hội cho chị em phụ nữ có điều kiện giao lưu, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm áp dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình ấm  no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc. Tuyên truyền hội viên phụ nữ để thực hiện mục tiêu chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, kê hoạch hoá gia đình, sức khoẻ sinh sản.

Ngay sau khi ra mắt mô hình, Ban chủ nhiệm mô hình cũng đã phát động các gia đình, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tại thôn Can Hồ B, nội dung thi đua và ký cam kết "Nâng cao chất lượng dân số nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình".

Việc hội phụ nữ xã Ngũ Chỉ Sơn ra mắt mô hình nhằm tuyên truyền sâu rộng về chủ trương của Đảng, chinh sách pháp luật của Nhà nước, những định hướng chuyển đổi trọng tâm từ Dân số - kế hoạch hoá gia đình sang Dân số và phát triển; các Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, thị xã và xã. Qua đó chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm trong cộng đồng xã hội.

Hồng Hải

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 365,568
  • Tất cả: 2,250,777