Trung tâm chính trị Thị xã Sapa khai mạc lớp bồi bưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2022

Sáng ngày 10/5/2022 Trung tâm Chính trị Thị  Sa Pa phối hợp với cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy  khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa II năm 2022 cho các  đồng chí là đảng viên mới kết nạp trong toàn Đảng bộ Thị xã . Dự khai mạc có đồng chí: Phùng Mạnh Khang - UVBTV Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc TTCT; cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc thị ủy, giảng viên chuyên trách, kiêm chức, giảng viên mời  tham gia giảng dạy khóa học.

Trong thời gian diễn ra  lớp học các học viên sẽ được đồng chí giảng viên  truyền đạt 10 bài chính  trong chương trình Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương đó là: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ tài nguyên môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra các học viên tham gia lớp bồi dưỡng còn được tiếp thu thêm   chuyên đề bổ trợ: Một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Thị xã.

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị công tác xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 365,679
  • Tất cả: 2,250,888