Thị xã Sa Pa: Họp triển khai phương án quản lý đối với 03 điểm dừng chân, ngắm cảnh trên đường tỉnh lộ 152; phương án quản lý di tích Quốc gia hang động Tả Phìn

Chiều ngày 10/5/2022, UBND thị xã Sa Pa tổ chức cuộc triển khai phương án quản lý đối với 03 điểm dừng chân,ngắm cảnh trên đường tỉnh lộ 152; phương án quản lý di tích Quốc gia hang động Tả Phìn. Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị thuộc UBND thị xã: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Ban quản lý Di tích, Trung tâm Phát triển Quỹ đất dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Chiều ngày 10/5/2022, UBND thị xã Sa Pa tổ chức cuộc triển khai phương án quản lý đối với 03 điểm dừng chân,ngắm cảnh trên đường tỉnh lộ 152; phương án quản lý di tích Quốc gia hang động Tả Phìn. Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị thuộc UBND thị xã: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Ban quản lý Di tích, Trung tâm Phát triển Quỹ đất dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Đ/c Đỗ Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý Di tích đã thông qua phương án quản lý và vận hành 03 điểm dừng chân, ngắm cảnh trên đường tỉnh lộ 152; phương án quản lý di tích Quốc gia hang động Tả Phìn;  Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sa Pa báo cáo nội dung bàn giao hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng 03 điểm dừng chân, ngắm cảnh trên đường tỉnh lộ 152 cho Ban Quản lý Di tích.

Sau khi nghe phương án phương án quản lý và vận hành 03 điểm dừng chân, ngắm cảnh trên đường tỉnh lộ 152 của Ban Quản lý Di tích, đồng chí Đỗ Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND thị xã đã kết luận cuộc họp và đưa ra nội dung cần triển khai, thực hiện cho Ban Quản lý Di tích cụ thể:

Tiếp nhận, quản lý, bảo vệ 03 công trình nhà trưng bày và sân ngắm cảnh trên địa bàn phường Cầu Mây và xã Mường Hoa. Phân công người trực, trông coi và dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh tại các công trình nhà trưng bày và sân ngắm (trước mắt trong thời gian xây dựng phương án, chưa bố trí cho các tổ chức, cá nhân trưng bày và giới thiệu các sản phẩm). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác định lại vị trí, diện tích đất đã thu hồi giải phóng, xây dựng của 03 công trình để xây dựng phương án quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ.

 Xây dựng phương án bảo vệ, trông coi, dọn dẹp vệ sinh; đề xuất danh mục cần sửa chữa tại Di tích Quốc gia hang động Tả Phìn (đường đi, biển chỉ dẫn, nhà vệ sinh, thùng đựng rác, bãi đỗ xe, biển hang, nội quy tham quan,…)

Rà soát lại danh mực cần sửa chữa, nâng cấp (biển chỉ dẫn, đường bậc, lan can,…) tại khu du lịch Thác Bạc. Phối hợp với các đơn vị tăng cường công quảng bá, giới thiệu khu du lịch Thác Bạc qua các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội.

Phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch rà soát lại danh mục kinh phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng nhà trưng bày Khu trạm khắc Đá cổ.

Rà soát, xây dựng phương án đào tạo, thành lập đội ngũ thuyết minh viên gắn với Đề án vị trí việc làm sau khi sáp nhập Ban Quản lý Di tích thành Ban Quản lý Du lịch Sa Pa để thuyết minh, giới thiệu cho khách du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn thị xã./.

Nguyễn Mạnh - VP HĐND&UBND
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 365,572
  • Tất cả: 2,250,781