Hội nghị đề xuất danh mục, nội dung sử dụng vốn kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025

Sáng ngày 26-5, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị đề xuất danh mục, nội dung sử dụng vốn kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Dự có đồng chí Phan Đăng Toàn – TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Vương Trinh Quốc – Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã được trình bày một số các đề xuất các nội dung, danh mục sử dụng vốn kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương đến 25/5/2022 với một số nội dung chính như: Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với các nội dung về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế; Đầu tư cơ sở hạn tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Truyên thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình.

Đối với chương trình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025 bao gồm 5 dự án như; Đa dạng hóa kinh tế và phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Truyền thông và giảm nghèo về một số thông tin.

Tại Hội nghị cũng đã thảo luận một số kiến nghị đề xuất, kiến nghị về một số dự án nêu trên để tận dụng tối đa nguồn vốn Trung ương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, trình tỉnh cho ý kiến chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, định hướng đầu tư của tỉnh theo 2 Kế hoạch đầu tư công trung hạn; Đối với các dự án lớn phải được xem xét, rà soát, cụ thể danh mục đối với từng dự án, tiểu dự án; các nội dung đề xuất không được chồng chéo về địa bàn, đối tượng; Sử dụng vốn được phân bổ tiết kiệm, hiệu quả, khả thi, phòng ngừa các sai phạm trong khâu tổ chức thực hiện.

Hồng Hải (Trung tâm VH,TT-TT Sa Pa)

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 365,710
  • Tất cả: 2,250,919