Tỉnh Lào Cai làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 11/3, tại Hà Nội, tỉnh Lào Cai có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Theo báo cáo do đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại hội nghị, trong 5 năm qua, đặc biệt là sau 3 năm thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy về “Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020”, sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả quan trọng. Kinh tế nông nghiệp của tỉnh phát triển khá nhanh, tốc độ tăng trưởng luôn đạt ở mức cao, bình quân trên 6%/năm, giá trị sản xuất năm 2018 đạt 6.530 tỷ đồng (theo giá cố định 2010); cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch hợp lý, chăn nuôi chiếm 42,01% (bằng 112,3% mục tiêu đề án đến năm 2020). Giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị ha canh tác đạt 69 triệu đồng, tăng 41,62% so với năm 2015, đạt 86,2% mục tiêu đề án đến năm 2020 và 92% mục tiêu nghị quyết đại hội đến năm 2020.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp, sự đồng tỉnh ủng hộ của toàn thể nhân dân. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 44/143 xã đã hoàn thành xã nông thôn mới, chiếm 30,76% tổng số xã (vượt 2,76% so với mục tiêu Chính phủ giao đến năm 2020) và bằng 86% so với mục tiêu đến năm 2020.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lào Cai đề xuất một số nội dung: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục báo cáo Chính phủ xem xét sớm sửa đổi Luật Đất đai, xóa bỏ hạn mức giao đất nông nghiệp; cho nhà đầu tư cơ chế tự chủ trong việc điều chỉnh linh hoạt mục đích sử dụng đất nội ngành nông nghiệp, tạo điều kiện cho việc tập trung, tích tụ đất đai, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất. Trung ương có cơ chế hỗ trợ các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhằm thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào chế biến, bảo quản nông, lâm sản; có chính sách bảo vệ hàng nông sản của Việt Nam trước sự cạnh tranh của một số nông sản nước ngoài. Xem xét sửa đổi khung chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giáo trình đào tạo theo hướng linh hoạt, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động trong tổ chức thực hiện; sớm ban hành giá quy ước tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ; ban hành khung kế hoạch và khung chương trình, tài liệu đào tạo quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ, làm cơ sở để các địa phương tổ chức thực hiện; đồng ý chủ trương cho tỉnh Lào Cai chủ trì thực hiện Dự án Khuyến nông Trung ương. Tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép tỉnh Lào Cai chuyển mục đích sử dụng rừng đối với 14 dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh (chuyển đổi 125,58 ha rừng tự nhiên, 5,66 ha rừng trồng). Quan tâm bổ sung vốn bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2017 - 2019 là 76,13 tỷ đồng và bổ sung nguồn vốn còn thiếu đối với chương trình sắp xếp dân cư là 225 tỷ đồng. Đề xuất với Chính phủ có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ, bảo vệ phát triển rừng tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng suất đầu tư, theo hình thức hỗ trợ gạo cho đồng bào tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Xem xét trình Chính phủ sớm bổ sung kinh phí 10% chương trình nông thôn mới giai đoạn đoạn 2016 - 2020 cho tỉnh (110 tỷ đồng) để sớm triển khai thực hiện và bố trí kinh phí thực hiện Đề án 23 xã biên giới đã được phê duyệt...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã ghi nhận và cơ bản nhất trí với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Lào Cai, đồng thời nhấn mạnh: Lào Cai đang có bước phát triển đồng bộ và khá toàn diện trên các lĩnh vực, do đã tranh thủ tận dụng tốt tiềm năng, lợi thế của Tỉnh, mong rằng Lào Cai sớm xây dựng được vùng cây hàng hoá chuối, dứa, chè, làm tiền đề thúc đẩy tái cơ cấu. Bộ trưởng cũng  cho rằng, đối với phát triển kinh tế rừng, Lào Cai cần quan tâm phát triển tốt vùng nguyên liệu, tập trung đẩy mạnh chế biến sâu, thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp phát triển hơn.

Về Chương trình xây dựng nông thôn mới, mặc dù đã đạt những kết quả nhất định, nhưng Tỉnh cần tiếp tục rà soát các tiêu chí của xã, thôn và phân trạng nơi khó khăn, vùng khó khăn để có giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả;cần tiếp tục cải thiện cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp vào đầu tư để hình thành vùng sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn, tập trung. Quan tâm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng phục vụ đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ…

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai

ST: HT

Tin tức


 
Danh sách video
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
  • Điểm tin trong tuần 4 tháng 1/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 391
  • Trong tuần: 7,275
  • Tất cả: 1,626,287