Thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Để triển khai có hiệu quả Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Ngày 30/12/2021, Thị uỷ ban hành văn bản số 940-CV/TU và kèm theo thể lệ cuộc thi; trong đó đề nghị:

1. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị; các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy: (i) Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ Thể lệ Cuộc thi và động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị, các phường, tích cực tham gia Cuộc thi; (ii) Chỉ đạo, hướng dẫn việc tuyên truyền, triển khai Thể lệ Cuộc thi tại hội nghị tuyên vận đảng ủy phường, xã; (iii) Chỉ đạo, phân công cán bộ chuyên môn phụ trách theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi; có hình thức khen thưởng, biểu dương đối với những người đoạt giải theo Thể lệ Cuộc thi; (iv) Riêng đối với chi bộ phòng Giáo dụcĐào tạo thị xã, Thị đoàn Sa Pa: Chỉ đạo, tuyên truyền, động viên, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, đoàn viên thanh niên, người lao động trong ngành giáo dục - đào tạo, đoàn thanh niên các cấp trong toàn thịhưởng ứng, dành thời gian nghiên cứu, tích cực tham gia Cuộc thi theo Thể lệ của Ban tổ chức. Nghiên cứu tạo lập các nhóm trên ứng dụng mạng xã hội để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách thức, các bước tham gia Cuộc thi.

2. Nội dung Cuộc thi: Cuộc thi tập trung vào các kiến thức cơ bản về sự ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ lịch sử; tìm hiểu về các sự kiện, phong trào đấu tranh, nhân vật lịch sử, những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh từ năm 1947 đến hết năm 2021.

3. Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên mạng internet, tại địa chỉ: Cổng Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (http://bantuyengiao.laocai.org.vn); Mục Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2022) và các báo, tạp chí điện tử, trang/cổng Thông tin điện tử đã liên kết với trang trên cổng Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

4. Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành theo tuần (3 tuần thi), bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 10/01/2022 và kết thúc vào ngày 20/02/2022. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 09 giờ 00’ phút ngày thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 22 giờ 00’ phút ngày chủ nhật.

5. Chế độ báo báo: Định kỳ hằng tuần (trước ngày 17/01/2022; 24/01/2022; 21/02/2022) có tổng hợp đánh giá kết quả tham gia Cuộc thi tại chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị gửi về Thị ủy (qua Ban Tuyên giáo Thị ủy) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 287,294
  • Tất cả: 2,172,503