Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

    Sáng ngày 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Tham dự và chủ trì hội nghị, tại đầu cầu Hà Nội có đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Hội nghị được trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, huyện trong cả nước.

Quang cảnh tại điểm cầu Thị ủy Sa Pa

    Dự và chủ trì tại điểm cầu thị xã Sa Pa có đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Sa Pa. Tham dự còn có đồng chí Nguyễn Hữu Đức - Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN thị xã; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy; lãnh đạo các tổ chức chính trị -xã hội; các báo cáo viên cấp tỉnh thuộc Đảng bộ và các báo cáo viên cấp thị xã. Hội nghị cũng được truyền trực tuyến tới điểm cầu 16 phường, xã của thị xã với tổng số đại biểu tham dự là 477/496 đại biểu, đạt  96%. 

      Tại Hội nghị các đại biểu đã được thông báo nhanh kết quả Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII. Theo đó, từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn về 09 nội dung sau: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.  Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.  Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.  Nghe báo cáo chuyên đề về: "Xung đột Nga - U-crai-na: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra".

   Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị… Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Hội nghị Trung ương 5 đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế và xây dựng Đảng đó là: Xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở; Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt là một tập thể đoàn kết, trên dưới đồng lòng; Thống nhất rất cao việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất và xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc.

   Những thông tin, nét chính mang tính đổi mới, đột phá được thông báo trong Hội nghị báo cáo viên lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự lan tỏa rộng khắp, thống nhất từ ý chí đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

   Ngay sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo Thị ủy Sa Pa sẽ có kế hoạch, tập trung tuyên truyền nhanh, kịp thời, chất lượng, hiệu quả về kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII…đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức Chính trị -xã hội trên địa bàn.

(Lê Hưng Trung tâm VH, TT - TT thị xã)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 365,688
  • Tất cả: 2,250,897