Bí thư Thị uỷ có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong suốt quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta, thanh niên Việt Nam luôn có vai trò tích cực, đóng góp công sức, trí tuệ và lòng nhiệt tình của tuổi trẻ cho tổ quốc. Được Đảng, Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp giáo dục vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phát huy truyền thống đó, đoàn viên thanh niên các dân tộc của thị xã luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của Tỉnh đoàn; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, xung kích tình nguyện tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

 Qua quá trình chỉ đạo và th­ường xuyên dõi theo các hoạt động và phong trào Đoàn Thanh niên của thị xã. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên không ngừng đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, đã góp phần nâng cao bản lĩnh, phẩm chất chính trị và niềm tin của thanh niên đối với lý tưởng cộng sản và sự nghiệp đổi mới của Đảng; công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng được triển khai hiệu quả, thường xuyên, cổ vũ thanh niên lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đi theo lý tưởng của Đảng, của Bác. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện với nhiều phương thức sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng thanh niên trên cơ sở bám sát với tình hình và yêu cầu thực tiễn của các địa phương, với nhiều hình thức như: học tập quán triệt, thi tìm hiểu, thành lập và duy trì hoạt động các mô hình xung kích tình nguyện.

Trong phong trào “Thanh niên tình nguyện”, Đoàn viên thanh niên thị xã đã tích cực tham gia phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới";  “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị” được triển khai rộng khắp và được các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, các chương trình, mô hình mang dấu ấn riêng của tuổi trẻ Sa Pa như Cột điện - Sắc màu Sa Pa, Tuyến phố đi bộ …..; đã thể hiện sự chủ động, sáng tạo, thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia; tổ chức các đội hình thanh niên xung kích phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đội thanh niên tình nguyện góp ngày công tham gia xử lý điểm đen về rác thải; làm nhà tiêu hợp vệ sinh, xây lò đốt rác cộng đồng, xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa; tham gia nạo vét, đào đắp, khơi thông kênh, mương, thủy lợi nội đồng; hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho thanh niên học tập, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên. Tổ chức đoàn ngày càng được củng cố và phát triển. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm. Ý thức chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn được chuẩn hoá, trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cán bộ, đoàn viên thanh niên thị xã Sa Pa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho đoàn viên cũng như người dân trong phòng, chống dịch; Xây dựng điểm tuyên truyền, rửa tay sát khuẩn tại công sở, trường học và thành lập đội hình phản ứng nhanh, hỗ trợ các trường học trên địa bàn tiến hành các biện pháp phòng dịch, để đón học sinh trở lại trường. Phối hợp với tổ tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 thị xã, tuyên truyền lưu động đến 16/16 xã, phường, về những diễn biến mới nhất và cách phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã còn thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc”, đẩy mạnh tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự đến đoàn viên thanh niên, tích cực tham gia công tác tuyển quân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, góp phần đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.

Đây chính là những minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ Đoàn và tập thể cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi, khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu và các nhiệm vụ đã xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; đưa thị xã Sa Pa phát triển toàn diện, là khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm quốc tế” đòi hỏi phong trào thanh niên và tổ chức đoàn phải không ngừng đổi mới và nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Đề nghị Đại hội thảo luận kỹ một số nội dung có tính định hướng sau:

1. Bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên; giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ và có hành động cụ thể, thiết thực tạo sức lan tỏa đến với cộng đồng. Triển khai đa dạng, sáng tạo, có hiệu quả các phong trào, chương trình của Đoàn gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, khơi dậy sức trẻ tham gia các vấn đề trọng điểm của địa phương như: chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, cải cách hành chính…

2.Phát huy tính chủ động, sáng tạo và uy tín của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn trong công tác tập hợp thanh niên trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức Đoàn hướng về cơ sở, gắn với địa bàn, sát với từng đối tượng thanh thiếu niên; đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động bảo đảm thiết thực và hiệu quả, mang tính đột phá; các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng phát triển của đoàn viên thanh niên.

3. Thông qua các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên, tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh thiếu nhi gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm nhân rộng nhân tố mới, những mô hình, tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt, qua đó góp phần giáo dục thanh thiếu niên, khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, chủ động đi đầu trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

4. Chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần phát huy tốt vai trò đinh hướng, nòng cốt chính trị của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên, tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân và chăm sóc, bảo vệ Thiếu niên nhi đồng.

5. Chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp về công tác thanh niên, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên; tăng cường công tác phối hợp, liên kết khai thác nguồn lực phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo hướng xã hội hoá.

Nhân Đại hội này, đề nghị: (1) Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thị xã tiếp tục tin tưởng ở đoàn viên, thanh niên; giao nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên và thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên, thanh niên hăng hái, tự tin tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị để thanh niên được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng quê hương Sa Pa ngày càng giàu đẹp, văn minh; (2) Ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên; nâng cao trách nhiệm của từng gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục thanh thiếu nhi sống có mục đích, có lý tưởng và khát vọng cống hiến; (3) Ban Chấp hành Đoàn thị xã khoá mới cần xây dựng các chương trình phối hợp với chính quyền và các đoàn thể, vận động đoàn viên thanh niên gương mẫu trong tham gia giải phóng mặt bằng, linh hoạt trong phòng chống dịch COVID-19, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thị xã….

Với khát vọng cống hiến, nghị lực, tài năng, sự sáng tạo của tuổi trẻ, tin tưởng rằng thanh niên thị xã Sa Pa hôm nay sẽ tiếp bước truyền thống cha anh, tiếp tục giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã tiến lên với tinh thần:

"Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên"

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, đặc biệt là dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai và sự điều hành của Ban Chấp hành Thị đoàn khóa mới, tin tưởng rằng, nhiệm kỳ 2022-2027 công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của thị xã Sa Pa sẽ có sự chuyển biến sâu sắc và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu mà các đại biểu đã quyết nghị tại Đại hội này, góp phần tích cực hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII đã đề ra./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 365,649
  • Tất cả: 2,250,858