Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã ban hành kế hoạch Giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trên địa bàn thị xã

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, ngày 31 tháng 5 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Sa Pa đã ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị quyết 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ trên địa bàn thị xã Sa Pa nhằm đánh giá việc triển khai tổ chức thực hiện các chế độ chính sách trợ giúp xã hội của Nhà nước đối với các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, những vấn đề còn tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó đưa ra kiến nghị với các cấp, các ngành chức năng có các giải pháp tháo gỡ kịp thời để chính sách của nhà nước đi vào cuộc sống và thực sự đến với người dân.

Đ/c Phan Đăng Toàn - Chủ trì phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND tháng 6, kết luận chỉ đạo tổ chức giám sát

Các đơn vị được lựa chọn giám sát nội dung này là phòng Lao động – Thương Binh - Xã hội và các xã, phường trên địa bàn thị xã. Thời hiệu giám sát tính từ khi Nghị quyết 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 có hiệu lực (từ ngày 01/7/2021).

Đoàn sẽ giám sát đối với các nội dung: Công tác tuyên truyền phổ biến Nghị định 20/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp, các ngành và địa phương; việc điều tra, rà soát các đối tượng đủ điều kiện theo quy định được thụ hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo nghị định 20/2021/NĐ-CP như:

Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng do: Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ…Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật.. trẻ em đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bng thứ nhất, trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo… Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con); Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; Người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng; Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật; Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Việc lập hồ sơ cho các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội, chuyển hồ sơ đến cơ quan cấp trên đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ, số còn tồn đọng chưa lập được hồ sơ theo từng đối tượng, nguyên nhân tồn đọng; Số đối tượng được thụ hưởng, số tiền được thụ hưởng được cấp phát cho từng đối tượng.  

Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị đánh giá hiệu quả xã hội đạt được từ việc thực hiện nghị định 20/2021/NĐ-CP đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Từ đó có thể đưa ra các nội dung chưa phù hợp để đề xuất với Chính phủ xem xét, điều chỉnh quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân./.

 

Trần Xế - Ban KTXH HĐND thị xã
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 365,569
  • Tất cả: 2,250,778