DANH MỤC TTHC THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

CTTĐT- Thực hiện quy định về công khai Danh mục TTHC cấp huyện, Cổng TTĐT huyện đăng tải danh mục các Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công thương được thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Sa Pa như sau:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Số Quyết định công bố thủ tục hành chính

Quy trình thực hiện

TTHC tiếp nhận tại BP Một cửa

        TTHC không thuộc phạm vi tiếp nhận tại BP Một cửa

Mức độ thực hiện

TTHC tổ chức thực hiện lưu động

TTHC tiếp nhận HS, trả KQ trực tiếp;
TTHC đặc thù

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Lĩnh vực công nghiệp

1

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

2

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

4

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực thương mại

5

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

7

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

8

Cấp giấy phép bán lẻ rượu

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

9

Cấp sửa đổi, bổ sung cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

10

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai  

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

12

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

13

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

14

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

15

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

16

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

TTHC đặc thù

17

Đăng ký hồ sơ tiếp nhận quản lý chợ

Quyết định số  953/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

 Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện

18

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quyết đính số 803/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

19

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quyết đính số 803/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 


Biên tập: Hoàng Trang

Văn phòng HĐND & UBND huyện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập