DANH MỤC TTHC THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
CTTĐT- Thực hiện quy định về công khai Danh mục TTHC cấp huyện, Cổng TTĐT huyện đăng tải danh mục các Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông được thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Sa Pa như sau:

DANH MỤC 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Số Quyết định công bố thủ tục hành chính

Quy trình thực hiện

TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận tại BP Một cửa

TTHC không thuộc phạm vi tiếp nhận tại BP Một cửa

Mức độ thực hiện

TTHC tổ chức thực hiện lưu động

TTHC tiếp nhận HS, trả KQ trực tiếp;
TTHC đặc thù

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

1

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình

tại đây

x

 

 

 

 

1

Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

1

4

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

1

5

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

1

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

1


Biên tập: Hoàng Trang

Văn phòng HĐND & UBND huyện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập