DANH MỤC TTHC CẤP XÃ THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ

CTTĐT- Thực hiện quy định về công khai Danh mục TTHC cấp XÃ, Cổng TTĐT huyện đăng tải danh mục các Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ được thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã/ thị trấn như sau:

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND CẤP XÃ

STT

Tên thủ tục hành chính

Số Quyết định công bố thủ tục hành chính

Quy trình thực hiện

TTHC tiếp nhận tại BP Một cửa

        TTHC không thuộc phạm vi tiếp nhận tại BP Một cửa

mức độ thực hiện

TTHC tổ chức thực hiện lưu động

TTHC tiếp nhận HS, trả KQ trực tiếp;
TTHC đặc thù

mức 2

Mức 3

Mức 4

Lĩnh vực tôn giáo (10 TTHC)

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Quyết định số  1754/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

2

Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Quyết định số  1754/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

3

Thủ tục Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Quyết định số  1754/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

4

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Quyết định số  1754/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

 

 

x

 

 

 

5

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Quyết định số  1754/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

 

 

x

 

 

 

6

Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Quyết định số  1754/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

7

Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Quyết định số  1754/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

8

Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã khác

Quyết định số  1754/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

9

Thủ tục Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Quyết định số  1754/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

10

Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Quyết định số  1754/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực thi đua (05 TTHC)

11

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Quyết định số  1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

12

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.

Quyết định số  1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

13

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất.

Quyết định số  1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

14

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.

Quyết định số  1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

15

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Quyết định số  1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 


 

Biên tập: Hoàng Trang

Văn phòng HĐND & UBND huyện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập