UBND thị xã Sa Pa ban hành Bộ tài liệu tập huấn Nâng cao năng lực cho cộng đồng triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN theo chuyên đề đặc thù trên địa bàn thị xã Sa Pa

Triển khai thực hiện tiểu dự án 4, dự án 5 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 – 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai ở các cấp thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN” trên địa bàn thị xã Sa Pa. UBND thị xã Sa Pa đã ban hành Quyết định số 4077/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 phê duyệt Bộ Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN theo chuyên đề đặc thù trên địa bàn thị xã Sa Pa với 04 chuyên đề được xây dựng dựa trên các chuyên đề quy định tại Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành bổ sung chuyên đề đặc thù của địa phương về đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, gồm:

- Chuyên đề 1: Phát triển cây ăn quả ôn đới Đào, Lê, Mận theo tiêu chuẩn VietGAP, Hữu cơ.

- Chuyên đề 2: Sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, Hữu cơ.

- Chuyên đề 3: Sản xuất dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO.

- Chuyên đề 4: Kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trong sản xuất nông nghiệp.

Bộ tài liệu được sử dụng làm tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn thị xã Sa Pa (gồm: Ban giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng, người dân, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, người có uy tín trong cộng đồng… tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thị xã Sa Pa để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và cộng đồng người dân thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thị xã Sa Pa khai thác, sử dụng.

(Có Quyết định và Bộ tài liệu được ban hành kèm theo)Tải về

Tải về
anh tin bai

Chú thích ảnh

Thanh Hương - PDT thị xã
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 32
 • Hôm nay: 4,224
 • Trong tuần: 14,954
 • Tất cả: 3,080,440
Đăng nhập