Danh sách các cơ quan chuyên môn

1. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Địa chỉ: Số 091phố Xuân Viên, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0214.3871.202       Fax:02143.871.662        Email: contact-sapa@laocai.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
Văn phòng HĐND&UBND.pdf


2. Phòng Nội vụ

Địa chỉ: Số 093 phố Xuân Viên, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0214.3871.092      Fax:02143.871.092       Email:   phongnv-sapa@laocai.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
Phong Noi Vu.pdf

3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội


Địa chỉ: Số 093 phố Xuân Viên, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0214.2245.888   Fax:02143.872.632          Email:   phongldtbxh-sapa@laocai.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  
Phòng Lao động - TB&XH.pdf


4. Thanh Tra huyện

Địa chỉ: Số 093 phố Xuân Viên, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0214.3871.284        Fax:                                   Email:   thanhtra-sapa@laocai.gov.vn
    
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  
Thanh tra.pdf

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Địa chỉ: Số 095 phố Xuân Viên, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0214.3871.232         Fax:                                  Email:  phongtckh-sapa@laocai.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  
 Phòng Tài chính - KH.pdf

6. Phòng Tài nguyên & Môi trường

Địa chỉ: Số 007 đường Lê Hồng Phong, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0214.38712.322       Fax:                                 Email:  phongtnmt-sapa@laocai.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức   Phòng TN&MT.pdf

7. Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Địa chỉ: Số 007 đường Lê Hồng Phong, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh LàoCai
Điện thoại: 0214.3871.217   Fax:02143.872.655            Email:   phongkt-sapa@laocai.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức    Phòng NN&PTNT.pdf

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Địa chỉ: Số 03 đường Lê Quý Đôn, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0214.3                   Fax: 0214.                           Email:  phongqldt-sapa@laocai.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức   Phòng Kinh tế và Hạ tầng.pdf

9. Phòng Dân tôc

Địa chỉ: Số 601 đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh LàoCai
Điện thoại: 0214.3887.686   Fax: 02143.872.           Email:   phongdt-sapa@laocai.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  Phòng Dân tộc.pdf

10. Phòng Tư pháp

Địa chỉ: Số 601 đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh LàoCai
Điện thoại: 0214.3872.479   Fax: 02143.872.           Email:  phongtp-sapa@laocai.gov.vn
 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức   Phòng Tư pháp.pdf

11. Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa chỉ: Số 018 Phố Cầu Mây, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh LàoCai
Điện thoại: 0214.3871.257   Fax:                                       Email:  phongvhtt-sapa@laocai.gov.vn

12. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Số 016 đường Lê Hồng Phong, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh LàoCai
Điện thoại: 0214.3872.182   Fax: 02143.872.936          Email: phonggd-sapa@laocai.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  Phòng GD&ĐT.pdf

Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 29
 • Hôm nay: 4,300
 • Trong tuần: 15,030
 • Tất cả: 3,080,516
Đăng nhập