QĐ V/v thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất với các hộ gia đình để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Quần thể công trình du lịch văn hóa, dịch vụ cáp treo, vui chơi giải trí, khách sạn Fansipan

Xem danh sách các hộ có đất thu hồi tại dự án theo danh sách sau:
Quyết định thu hồi đất hộ Hạng A Cha
Quyết định thu hồi đất hộHạng A Giả
Quyết định thu hồi đất hộ Hạng A Khoa
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Mình
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Páo
Quyết định thu hồi đất hộ Bùi Duy Sức
Quyết định thu hồi đất hộ Dương Văn Tắc
Quyết định thu hồi đất hộ Nguyễn Hữu Thuân
Quyết định thu hồi đất hộ Nguyễn Tuấn Hưng
Quyết định thu hồi đất hộ Nguyễn Thị Bẩy
Quyết định thu hồi đất hộ Vũ Thị Phường
Quyết định thu hồi đất hộ Nguyễn Thị Tâm
Quyết định thu hồi đất hộ Phạm Thị Chanh
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Phỏng
Quyết định thu hồi đất hộ Hạng A Lúa
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Thành
Quyết định thu hồi đất hộ Hạng A Sa
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng Thị Ly
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Sỉnh
Quyết định thu hồi đất hộ Hạng A Tra
Quyết định thu hồi đất hộ Lồ A Giả
Quyết định thu hồi đất hộ Lồ A Sinh
Quyết định thu hồi đất hộLồ A Tỏa
Quyết định thu hồi đất hộ Lồ A Chúng
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Chảo
Quyết định thu hồi đất hộ Hạng A Măng
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Trơ
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Dủa
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Dũng
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Giả
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Máo
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Páo (B)
Quyết định thu hồi đất hộ Sùng A Chăng
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Bâu
Quyết định thu hồi đất hộ Sùng A Chu
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Chơ
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Ký
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Chúng
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Sung
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Dơ
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Hù
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Tung
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Mao
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Pho
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Phàng
Quyết định thu hồi đất hộ Sùng A Sáu
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Phỏng (Phủng)
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Sàng
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Seng
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Su
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Sử
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Tăng
Quyết định thu hồi đất hộ Cứ A Vang
Quyết định thu hồi đất hộ Hạng A Bâu
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Sáng
Quyết định thu hồi đất hộ Thào A Sẩu
Quyết định thu hồi đất hộ Sùng A Vảng
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Sình
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Say
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Sáu
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Tỏa
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Phổng
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Vang
Quyết định thu hồi đất hộ Sùng A Chăng
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Trư
Quyết định thu hồi đất hộ Hạng A Tung
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Páo
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Lư
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Khoa
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Chứ
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Chùng
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Chu
Quyết định thu hồi đất hộ Lồ A Giáo
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Phay
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Lềnh
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Di
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Chu
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng A Câu
Quyết định thu hồi đất hộ Sùng A Phử
Quyết định thu hồi đất hộ Thào A Quả
Quyết định thu hồi đất hộ Sùng A Khoa
Quyết định thu hồi đất hộ Má A Cha
Quyết định thu hồi đất hộ Vàng Thị Sung

Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập