Chi bộ nông thôn 20 Cửa Cải và Chi bộ thôn Can Hồ B Đảng ủy xã Ngũ Chỉ Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt định kỳ mẫu năm 2024

Ngày 25/4/2024, chi bộ 20 Cửa Cải và Chi bộ thôn Can Hồ B thuộc Đảng ủy xã Ngũ Chỉ Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt định kỳ mẫu năm 2024. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề và định kỳ mẫu của 02 chi bộ đồng chí Vù A Súa - Thị ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy, đại diện Ban Tuyên giáo Thị ủy (theo Quyết định 731-QĐ/TU); đồng chí Đinh Huy Cường - Bí thư Đảng uỷ xã; các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, đại biểu là Bí thư, phó Bí thư chi bộ các thôn trực thuộc Đảng uỷ.

Trước khi bước vào nội dung kỳ sinh hoạt chuyên đề quý II, đồng chí Chảo Láo Tả, Bí thư Chi bộ thôn Can Hồ B đánh giá kết quả triển khai thực hiện chuyên đề của quý I/2024, kết quả đạt được và những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn. Tại kỳ sinh hoạt chuyên đề quý II/2024, Ban chi uỷ chi bộ đã lựa chọn chuyên đề “Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác cải tạo vệ sinh môi trường; xây dựng đường làng luôn sáng, xanh, sạch, đẹp”. Đồng chí Bí thư chi bộ đã nêu mục đích yêu cầu của chuyên đề quý II và khái lược thực trạng về công tác vệ sinh môi trường và xây dựng các tuyến đường thôn luôn sáng, xanh, sạch, đẹp; trên cơ sở những nguyên nhân, hạn chế; đề ra các biện pháp, giải pháp để chỉ đạo và tổ chức cho Nhân dân triển khai thực hiện trên địa bàn. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề các đồng chí đảng viên của chi bộ đều phát biểu nêu nhận thức về chuyên đề, tác dụng của chuyên đề đối với bản thân và đã liên hệ vận dụng vào thực tiễn để góp ý hoàn thiện chuyên đề; đặc biệt được tham gia thảo luận bổ sung thêm các giải pháp, biện pháp để khắc phục các thực trạng cụ thể như: Việc hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Đề án Sa Pa sạch hàng tuần; phân loại thu gom xử lý giác thải tại nguồn; trồng và chăm sóc cây xanh hai bên các tuyến đường; di chuyển chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường; tình trạng thả rông gia súc, gia cầm; xây dựng và duy trì đường điện thắp sáng; bảo vệ nguồn nước sinh hoat và tưới tiêu hoa màu cho nhân dân; bảo vệ nguồn nước đầu nguồn, bảo vệ rừng, và công tác phòng chống cháy rừng,… trong cán bộ, đảng viên đến người dân trong thôn.

anh tin bai
anh tin bai

Quang cảnh buổi sinh hoạt thôn Cửa Cải

Chi bộ nông thôn, thôn Cửa Cải tổ chức sinh hoạt định kỳ mẫu năm 2024; trong thời gian vừa qua, chi bộ  luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận và hướng dẫn của các cấp uỷ Đảng để thực hiện tốt việc sinh hoạt chi bộ và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt có hiệu quả Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 26/11/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai một số nội dung cụ thể thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, hàng tháng duy trì sinh hoạt nền nếp đúng thời gian quy định; tăng cường sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, định kỳ đảm bảo mỗi quý một lần. Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề và định kỳ, 100% đảng viên đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết. Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia góp ý để hoàn thiện để sớm ban hành tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng chí Vù A Súa - Thị ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy phát biểu tổ chức rút kinh nghiệm với buổi sinh hoạt tại các chi bộ, đồng chí Vù A Súa đề nghị Chi bộ cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Việc sinh hoạt chuyên đề phải đảm bảo nội dung sát thực tế, cần tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và phải có chất lượng, hiệu quả rõ rệt sau sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt định kỳ; sang quý sau phải tổ chức đánh giá kết quả sinh hoạt chuyên đề của quý trước, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ đến các đồng chí đảng viên. Coi sinh hoạt chuyên đề là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, phải thực hiện hàng quý. Đề nghị Đảng ủy xã cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phân công Đảng ủy viên theo dõi các chi bộ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức./.

Đức Mạnh - Ban Tuyên giáo Thị uỷ
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập