Chủ động, sáng tạo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn

Sáng 10/11, Đoàn công tác Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh Lào Cai do đồng chí Đỗ Đức Liệu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thị xã Sa Pa.

anh tin bai

Quang cảnh làm việc.

Làm việc với đoàn có đồng chí Thào A Sinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng BCĐ 35 thị xã Sa Pa; đồng chí Phùng Mạnh Khang, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, Phó Trưởng BCĐ 35 thị xã; thành viên BCĐ 35 thị xã; Tổ giúp việc BCĐ 35 thị xã; Lãnh đạo Công an, Ban CHQS thị xã phụ trách lĩnh vực thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; lãnh đạo Đảng uỷ phường Sa Pa, Đảng uỷ xã Hoàng Liên.

Đoàn công tác tập trung vào kiểm tra các nội dung như việc quán triệt, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 2/4/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai; việc tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện quy định của Trung ương đối với cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội tại các địa phương, đơn vị; tình hình hoạt động của lực lượng cộng tác viên ban chỉ đạo 35 các cấp.

Đối với công tác tuyên giáo, nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí; việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

anh tin bai

Đồng chí Thào A Sinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy,  Trưởng BCĐ 35 thị xã Sa Pa phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, Đảng bộ thị xã có 50 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 22 đảng bộ và 28 chi bộ cơ sở, tổng số đảng viên 3.979. BCĐ 35 thị xã đã thành lập 18 trang fanpage thường xuyên chia sẻ, đăng tải, tuyên truyền các tin, bài, video về những hoạt động chung của thị xã, các hoạt động ý nghĩa, có tính lan tỏa của Trung ương, của tỉnh, thu hút hàng chục nghìn người quan tâm, theo dõi. Phối hợp tuyên truyền qua các trang thông tin điện tử thị xã, thực hiện tuyên truyền thông qua kênh Youtube, Zalo, Facebook để quảng bá hình ảnh hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh. Thường xuyên thông báo tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; định hướng nội dung cần tập trung đấu tranh, phản bác triển khai trong các nhóm kín zalo, facebook, mocha 35. Đến nay, thành viên BCĐ 35 thị xã, cộng tác viên đã tích cực bình luận, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái liên quan đến những lĩnh vực như: Giải phóng mặt bằng, quy hoạch, lĩnh vực đất đai, đô thị, dẹp hành lang, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường…Kịp thời định hướng tuyên truyền trên mạng xã hội facebook về những chủ trương lớn của thị xã, tránh để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc.

Công tác giáo dục lý luận chính trị được tăng cường, đẩy mạnh. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp, các ngành thực hiện đầy đủ, kịp thời và có nhiều đổi mới. Công tác lãnh đạo và quản lý báo chí xuất bản; văn hóa, văn nghệ; biểu diễn nghệ thuật, an ninh thông tin, an ninh mạng được tăng cường, đẩy mạnh. Các cơ quan tuyên truyền tích cực xây dựng chuyên mục, đăng tải, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chế độ chính sách từ thị xã đến cơ sở. Đến nay, Trung tâm VHTT – TT thị xã đã xây dựng, phát sóng  1.171 chương trình phát thanh, truyền hình, với tổng số 4.013 tin bài, phóng sự; Cổng  thông tin điện tử thị xã đăng tải 2.169 tin, bài về các sự kiện chính trị của địa phương, các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các gương điển hình tiên tiến.

anh tin bai

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đưa ra nhận xét về tình hình thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thị xã Sa Pa. Đồng thời, đưa ra nhiều góp ý, gợi ý các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của BCĐ 35 thị xã thời gian tới. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại địa phương.

anh tin bai

Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Đức Liệu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh ghi nhận việc thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thị xã Sa Pa thời gian qua; sự chuẩn bị chu đáo của thị xã về nội dung báo cáo, hồ sơ, đơn vị để đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh cũng thẳng thắn chỉ những tồn tại, hạn chế như: một số một số cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa được tốt. Việc triển khai quy Quy định 85-QĐ/TW, Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội một số đơn vị chỉ dựng lại ở việc quán triệt (theo số liệu vẫn còn trên 2.000 đảng viên chưa được thống kê, quản lý tài khoản). Trang tuyên truyền một số địa phương còn khiêm tốn, tin bài viết về địa phương chưa nhiều và chưa đa dạng. Việc xử lý thông tin, quản lý báo chí xuất bản còn hạn chế.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh Đỗ Đức Liệu đề nghị: BCĐ 35 thị xã cần nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Quan tâm xây dựng tốt các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Các lực lượng phải có kiến thức sâu rộng, nâng cao hiểu biết để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng xã hội; kịp thời phát hiện xử lý tốt các tài khoản đăng tải những thông tin sai trái, không đúng sự thật. Tổ chức tập huấn cho các đồng chí lãnh đạo địa phương các xã, các đồng chí phụ trách quản lý trang fanpage, cộng tác viên, thành viên BCĐ 35. Tiếp tục triển khai sâu rộng Quy định 85-QĐ/TW, Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương. Làm tốt công tác theo dõi, quản lý các tài khoản trên internet, facebook. Các địa phương có hình thức kết nối zalo giữa chính quyền, công an với người dân để thăm nắm tình hình dư luận. Tăng cường công tác quản lý thông tin báo chí. Tiếp tục tổ chức kiểm tra cơ sở để hướng dẫn chỉ đạo các địa phương về hồ sơ, thủ tục, báo cáo, lưu trữ văn bản mật. Xây dựng kế hoạch để giao việc cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Quan tâm tới các cuộc thi chính luận, búa liềm vàng. Đưa ra nhiều cách làm sáng tạo hơn nữa để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, không để xảy ra điểm nóng, bùng phát các vấn đề nổi cộm.

Tuấn Nguyễn (Trung tâm VH,TT-TT Sa Pa)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 21
 • Hôm nay: 1,996
 • Trong tuần: 12,944
 • Tất cả: 2,917,155
Đăng nhập