HĐND thị xã giám sát chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi một số xã trên địa bàn thị xã

Thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Ngày 22/5/2024, đoàn giám sát HĐND thị xã do Ông Lê Mạnh Hảo – Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 tại xã Mường Hoa. Tham dự cùng Đoàn giám sát có lãnh đạo các Ban HĐND thị xã, Thường trực HĐND xã và cán bộ, công chức xã Mường Hoa.

anh tin bai

Ông Lê Mạnh Hảo - Phó Chủ tịch HĐND thị xã thống nhất nội dung giám sát

Tại buổi giám sát Đoàn đã nghe lãnh đạo, công chức chuyên môn xã Mường Hoa báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ khi triển khai đến thời điểm giám sát. Qua báo cáo cho thấy trong 10 dự án thành phần theo chương trình, có 02 dự án giao cho cấp xã làm chủ đầu tư gồm Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị và Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với kinh phí 505.750.000 đồng, đến nay mới giải ngân đạt khoảng 16,8%. Nguyên nhân giải ngân thấp do gặp rất nhiều vướng mắc về các quy định như việc chi trả dịch vụ môi trường rừng còn có tình trạng chồng chéo diện tích giao khoán bảo vệ rừng của các hộ dân, không xác định được chủ sở hữu, cấp giấy chứng nhận cho cộng đồng quản lý… Từ đó rất khó khăn trong công tác chi trả và quyết toán kinh phí.

Qua ý kiến của xã và trao đổi của các thành viên trong đoàn, ông Lê Mạnh Hảo Phó Chủ tịch HĐND thị xã kết luận việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực tế hiện nay đang gặp nhiều vướng mắc, khó triển khai thực hiện từ cơ sở, một số Dự án giao các cơ quan chuyên môn thị xã triển khai thực hiện cũng đang vướng mắc, tỷ lệ giải ngân toàn thị xã nói chung vẫn còn thấp. Theo chương trình giám sát của Đoàn giám sát của HĐND thị xã sẽ tiếp tục làm việc với một số xã, phường khác trên địa bàn thị xã, sau khi kết thúc cuộc giám sát, Đoàn giám sát sẽ có báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị những khó khăn, vướng mắc chung của các xã, phường, các cơ quan được giao phụ trách các Dự án, Tiểu dự án để kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đúng với ý nghĩa của chương trình.

Vù Giàng - Ban Pháp chế HĐND thị xã
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập