Họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 1371 thị xã, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều 23/4, đồng chí Đỗ Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Đề án 1371, về Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027, trên địa bàn thị xã Sa Pa. Cuộc họp với nội dung Chỉ đạo thực hiện Đề án 1371 thị xã, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

anh tin bai

Quang cảnh.

Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 thị xã đã chỉ đạo cấp uỷ, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường tổ chức triển khai quán triệt, phổ biến Kế hoạch và các văn bản có liên quan đến các đối tượng thuộc quyền bằng các hình thức phù hợp bảo đảm các đối tượng tuyên truyền nắm được vị trí, ý nghiã của các nội dung cơ bản của đề án. Ban Chỉ đạo Đề án 1371 thị xã đã lựa chọn các xã: Tả Van, Bản Hồ, Trung Chải, Tả Phìn, Thanh Bình và Mường Bo cùng một số cơ sở sử dụng lao động trong ngành du lịch để tiến hành phổ biến, giáo dục pháp luật đồng thời kết hợp với hoạt động Tuyên vận của các xã phường để định kỳ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Chỉ đạo xây dựng một số mô hình điểm tại một số xã như: “dân quân vững mạnh, thôn bản bình yên” của xã Tả Phìn. Phổ biến giáo dục pháp luật tại thôn Tà Chải, xã Tả Phìn. Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Mường Bo.

Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù và hoạt động của các mô hình điểm đã mang lại kết quả và hiệu quả rõ rệt. Nhận thức của nhân dân trên địa bàn thị xã về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên. Các chỉ tiêu về tuyển quân, phòng chống tảo hôn, xây dựng các công trình trái phép được giải quyết dứt điểm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên.

anh tin bai

Trong năm 2024, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 thị xã Sa Pa tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giaos dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, các cấp, các tổ chức và mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong trong thực hiện công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

anh tin bai

 

Phát biểu Kết luận tại cuộc họp, Đồng chí Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; Bám sát vào tình hình thực tế, phong tục tập quán của từng dân tộc để có những hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp. Gắn công tác PBGDPL với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các đề án, cuộc vận động ở đơn vị và địa phương…tạo chuyển biễn về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số…

Phạm Quỳnh (Trung tâm VH,TT-TT Sa Pa)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập