Phường Phan Si Păng tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

    Phường Phan Si Păng được thành lập theo nghị quyết 767/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ khi thành lập phường đến nay phường không ngừng xây dựng uy tín, tiếng nói trong nhân dân và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã và đang được phường Phan Si Păng tiến hành quyết liệt, đồng bộ tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của phường.

   Từ khi được thành lập đến nay phường đã ban hành chương trình, kế hoạch về PCTN, tiêu cực. Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về PCTN; Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phường Phan Si Păng; Kế hoạch về thực hiện Đề án 09 “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thị xã Sa Pa, giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tăng cường cải cách hành chính, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện việc nộp bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu, hàng năm, bổ xung theo quy định; hàng năm phường ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và được cơ quan chức năng phê duyệt trước khi tiến hành cấp kinh phí hoạt động.

anh tin bai
anh tin bai

      Đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa, Một cửa liên thông, việc mở tài khoản qua dịch vụ công, thanh toán trực tuyến, các danh mục TTHC và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC được niêm yết, công khai tại bộ phận một cửa đầy đủ, rõ ràng, dễ khai thác, thuận lợi cho nhân dân khi có nhu cầu, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan được tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận Một cửa cũng đã được phường triển khai, góp phần giảm phiền hà và cắt giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân, tổ chức khi giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch tại phường. Chị Hoàng Thị Tưởng cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường Phan Si Păng và anh Hạng A Máo người đến giao dịch tại bộ phận Một cửa chia sẻ:

anh tin bai

          “Là cán bộ công tác trong lĩnh vực tư pháp hộ tịch, bản thân tôi thường xuyên tiếp xúc với người dân, tôi luôn luôn trao dồi kiến thức, tạo mọi điều kiệt tốt nhất cho người dân đến giao dịch, đem lại sự hài lòng cho người dân trong giải quyết mọi thủ tục hành chính theo đúng quy định.”

          “Là người dân đến giao dịch tại bộ phận 1 của, tôi thấy các cán bộ ở đây luôn tạo điều kiện cho người dân đến giao dịch, một thủ tục hồ sơ được giải quyết nhanh gọn, không gây phiền hà nhũng nhiễu, bản thân tôi rất hài lòng”

          Là địa bàn có nhiều dự án quy hoạch, phường cũng đã mở các cuộc họp công bố triển khai về quy mô các dự án, họp tổ chức lấy ý kiến dự thảo về thực hiện dự án, trách gây phiền hà nhũng nhiễu cho người dân trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng để tạo sự đồng thuận ủng hộ trong nhân dân. Công khai các quy trình, thủ tục hành chính có liên quan, các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật PCTN, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảng giá đất hàng năm, công khai các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, các khoản đóng góp và sử dụng các khoản đóng góp, dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định. Đồng chí Đặng Việt Hùng PCT UBND phường Phan Si Păng cho biết:

          “ Trên địa bàn phường có rất nhiều dự án, trong đó có một số dự án treo, một số dự án đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân đơn giá về đất còn chệnh lệch giữa các năm, do đó người dân chưa được đồng tình ủng hộ. UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môm, tham mưu các văn bản tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức để người dân hiểu được lợi ích và tầm quan trọng của các dự án để người dân đồng tình ủng hộ”

          Bên cạnh đó việc mua sắm tài sản đầu tư công, đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình mục tiêu quốc gia, các dự án do phường làm chủ đầu tư, các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị như công tác cán bộ bao gồm việc quản lý, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức được công khai, minh bạch. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành việc làm thường xuyên và tạo sự đồng tình ủng hộ cao của người dân tại phường Phan Si Păng. Đồng chí Trần Đình Long Bí thư Đảng uỷ phường Phan Si Păng cho biết:

          “Đảng ủy phường Phan Si Păng ban hành các Kế hoạch và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể chế hoá, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về Phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về Phòng chống tham nhũng tiêu cực và việc hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy phường. Đẩy mạnh chỉ đạo phối hợp trong việc thể chế hoá, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về Phòng chống tham nhũng tiêu cực giữa Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể phường và thống nhất trong hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của địa phương. Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Cần nâng cao hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tăng cường vai trò của Chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Có sự biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm (nếu có), không bao che, dung túng, nể nang. Tăng cường và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với việc kê khai minh bạch tài sản và các hoạt động của cơ quan”.

          Dưới sự chỉ đạo của Thị uỷ, UBND thị xã, sự chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội phường Phan Si Păng đã từng bước ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, đẩy mạnh phát triển KT - XH, nâng cao đời sống nhân dân.

Mai Hoa - Văn hóa UBND phường Phan Si Păng
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 35
 • Hôm nay: 1,840
 • Trong tuần: 12,788
 • Tất cả: 2,916,999
Đăng nhập