Thị xã Sa Pa: Họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thị xã Sa Pa tổ chức cuộc họp  đánh giá tình hình hình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 trên địa bàn thị xã, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

anh tin bai

Quang cảnh buổi họp.

Dự họp có đồng chí Phan Đăng Toàn, TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia của thị xã; đồng chí Thào A Sinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Đỗ văn Tân, Phó chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia .

Thời gian qua, BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia của thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều và mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận, đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo. Đồng thời, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo của người dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Riêng năm 2023, tổng số vốn ngân sách trung ương giao là trên 127 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân được gần 10 tỷ đồng vốn đầu tư đạt 14,7% kế hoạch. Giải ngân được trên 52 tỷ đồng vốn sự nghiệp đạt 81,49% cho 46 dự án/tiểu dự án/nội dung thành phần.

anh tin bai

Đồng chí Thào A Sinh, Phó Bí thư TT Thị ủy phát biểu tại cuộc họp.

Trong quá trình triển khai còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách và các thủ tục liên quan. Cụ thể đối với vốn đầu tư, các dự án đặc thù giao thông nông thôn hiện vướng mắc trong việc thực hiện nghiệm thu chất lượng (theo Nghị định 06) do các dự án này đang triển khai thực hiện theo thủ tục tại nghị định 27 và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, không có kinh phí thực hiện việc thí nghiệm mẫu vật liệu. Đối với vốn sự nghiệp, gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Trong nội dung 3 "Hỗ trợ đất sản xuất": Tại địa  phương hầu hết không có quỹ đất để thực hiện nội dung hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho các hộ dân; đồng với nguồn kinh phí giao năm 2023 là 16 triệu đồng cũng không thể thực hiện nội dung khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để giao đất có khả năng sản xuất cho các hộ thiếu đất sản xuất nên việc nội dung này dự kiến không thể triển khai thực hiện được…vv…

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Văn Tân, Phó chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã trong thời gian tới.

anh tin bai

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phan Đăng Toàn, TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia của thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành của thị xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác điều hành triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu của cấp ủy, chính quyền các cấp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; phấn đấu trong năm 2023 phải giải ngân 100% vốn sự nghiệp đã giao (bao gồm cả vốn chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 và kế hoạch vốn giao năm 2023).Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo đến Nhân dân, nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cho các hộ gia đình trong quá trình vay vốn phát triển sản xuất. Các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên đôn đốc UBND các xã, phường triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; tham mưu kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.

Lê Hưng (Trung tâm VH,TT-TT Sa Pa)
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 19
 • Hôm nay: 387
 • Trong tuần: 5,251
 • Tất cả: 2,769,324
Đăng nhập