Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với Đảng ủy xã Trung Chải

    Sáng ngày 17/02/2023, Ban Thường vụ Thị ỷ có buổi làm việc với Đảng ủy xã Trung Chải về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, và 2 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 10 tháng cuối năm 2023.

    Đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị; tham dự có đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Tô Ngọc Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, phòng ban chuyên môn và Đảng ủy xã Trung Chải.

anh tin bai

Lãnh đạo Đảng ủy xã Trung Chải đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

    Tại buổi làm việc lãnh đạo Đảng ủy xã Trung Chải đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 và 2 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy - HĐND - UBND thị xã, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cụ thể đạt được một số kết quả: Trong sản xuất nông nghiệp đã hoàn thành 7/7 mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt mức đề ra, diện tích gieo trồng, sản xuất lúa mùa đạt 315ha/315ha, đạt 100% KH; thu hoạch được 180/170ha Ngô đạt 105,9% KH giao, sản lượng đạt 756/714 tấn KH; Diện tích cây rau đậu các loại 112/113ha, đạt 98,7% so với KH; Tổng diện tích cây ăn quả các loại đạt 115/115ha, sản lượng đạt 127.9/154.1. Về phát triển Lâm nghiệp hiện tại trên địa bàn xã tổng diện tích rừng bảo vệ là 2.806,93ha; khoanh nuôi tái sinh mới là 12,5ha; diện tích rừng trồng mới rừng sản xuất năm 2022 là 15,5ha. Về chăn nuôi tổng đàn lợn là 2.850 con, tổng đàn gia cầm là 16.237 con, đàn trâu là 1.208 con, đàn bò là 157 con. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã trong năm 2022 đạt 6.226.386.000 đồng, chi ngân sách 6.226.386.000 đồng. Xây dựng cơ bản trong năm 2022 xã được giao là chủ đầu tư 4 công trình thuộc nguồn vốn mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 với tổng số vố là 6.620.000.000 đồng và đã tiến hành giải ngân vốn đạt 100% KH.  Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã đạt 8/19 tiêu chí.

    Lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội, trong năm trên toàn xã có 730 hộ đạt gia đình văn hóa, 4/7 thôn đạt thôn danh hiệu văn hóa, 7/7 thôn có hệ thống loa truyền thanh; các hoạt động, phong trào văn hóa thông tin được duy trì. Công tác giáo dục và đào tạo có bước tiến quan trọng cả về số lượng và chất lượng, An ninh - Quốc phòng được giữ vững, các hoạt động chính sách cho người dân, gia đình chính sách được quan tâm kịp thời.

anh tin bai

Đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu tại buổi làm việc

anh tin bai

Đồng chí Tô Ngọc Liễn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại buổi làm việc

    Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận và một số kiến nghị, đề xuất với các nội dung như: Có quy hoạch, cơ chế chính sách đầu tư các tuyến đường liên gia bên cạnh các cánh đồng, kết hợp trồng hoa trên bờ ruộng và bảo tồn ruộng bậc thang của thôn Vù Lùng Sung, đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn kết hợp với việc trưng bày các công cụ hiện vật lao động, xây dựng nền văn hóa, văn nghệ truyền thống dân tộc Dao gắn với làm du lịch của thôn Vù Lùng Sung và Pờ Sì Ngài; Quy hoạch các điểm dừng chân, ngắm cảnh trên đường nối cao tốc Lào Cai - Sa Pa để nhân dân bán các sản phẩm địa phương; Đầu tư điện chiếu sáng tuyến đường Vù Lùng Sung, quốc lộ 4D từ Km 25 đến trụ sở UBND xã và lắp đặt Camera tại một số điểm trên tuyến quốc lộ 4D; Bổ sung danh mục đầu tư mở mới, cấp phối và đổ bê tông tuyến đường Vù Lùng Sung 1 là 1km và tuyến km 28 lên sân bay 1,7km; tuyến Móng Sến 2 là 1,2km và một số nội dung khác.

anh tin bai

Đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu kết luận buổi làm việc

    Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chia sẻ về những khó khăn trong thời gian vừa qua, đặc biệt là chất lượng cán bộ, hệ thống chính trị, vẫn còn là xã nghèo trong thị xã, tồn tại hạn chế trong xã vẫn còn nhiều, đồng chí Bí Thư Thị ủy đề nghị Đảng ủy xã Trung Chải trong thời gian tới phải thực sự quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị Đảng ủy xã Trung Chải tập chung vào một số nội dung: Về bộ máy chính quyền, đề nghị xã rà soát lại các vị trí việc làm, có động viên, có giao nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ công chức, giao cho Ban Tổ chức Thị ủy, phòng Nội vụ thị xã có buổi làm việc riêng với xã để sắp xếp lại bộ máy để có đội ngũ lực lượng đáp ứng được nhu cầu.

    Về phát triển Kinh tế - xã hội, An ninh - Quốc phòng: Đồng chí Bí thư Thị ủy cho rằng xã Trung Chải xác định nông nghiệp là chủ lực trọng tâm, từ đó phối hợp với phòng Kinh tế thị xã lựa chọn những cây trồng phù hợp, xác định và lựa chọn các dự án chăn nuôi để có các bước để tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp. Nghiên cứu đề xuất để công nhận các điểm du lịch.  Về quản lý đất đai, trong quý I xã Trung Chải phải xây dựng được phương án quản lý hành lang vỉa hè đoạn đường BOT, giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân cư, Khu vực cầu và đền Móng Sến, tới đây thị xã sớm đầu tư, xã phải lên các phương án để quản lý các địa điểm này và quản lý những quỹ đất dọc 2 bên đường Quốc lộ. Rà soát lại chính xác tỷ lệ hộ nghèo. Đảm bảo an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn và nguy cơ, phải kịp thời nắm bắt tình hình trong cộng đồng dân cư. Xây dựng Đảng, phát triển và nâng cao chất lượng Đảng viên, sinh hoạt chi bộ để thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới. Rà soát lại các danh mục đầu tư xã Trung Chải để đầu tư mới.

    Đối với Nghị Quyết cho riêng Trung Chải, đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nêu rõ đây trách nhiệm chung của BCH Đảng bộ thị xã, đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ thị xã tham gia vào dự thảo Nghị quyết dành riêng cho xã Trung Chải. Dựa trên dự thảo mà Đảng ủy xã Trung Chải đã trình tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy giao cho Văn phòng Thị ủy phối hợp với các cơ quan có nội dung liên quan trong dự thảo để sửa lại số liệu, xác định phương hướng nhiệm vụ đưa ra để đưa vào nghị quyết, hoàn thành sớm dự thảo lần 1 của BCH Đảng bộ thị xã cho riêng xã Trung Chải để gửi cho các đồng BCH Đảng bộ thị xã để xin ý kiến. Phấn đấu thông qua Nghị Quyết của BCH Đảng bộ thị xã dành riêng cho xã Trung Chải trong thời gian sớm nhất.

Hồng Hải (Trung tâm VH,TT-TT Sa Pa)
Tin tức


 
Danh sách video
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Thống kê truy cập
 • Đang online: 23
 • Hôm nay: 364
 • Trong tuần: 4,643
 • Tất cả: 2,595,438
Đăng nhập