Ban Tuyên giáo Thị ủy kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2023 tại 08 chi, đảng bộ trực thuộc Thị uỷ

    Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BTGTU ngày 13/11/2023 của Ban Tuyên giáo Thị ủy. Bắt đầu từ (ngày 21/11 đến ngày 29/11/2023), Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thị ủy do đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc TTCT thị xã làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác tuyên giáo và người đứng đầu năm 2023 tại 08 chi, đảng trực thuộc Thị uỷ (gồm có Đảng bộ phường Sa Pa; Sa Pả; Phan Si Păng; xã Ngũ Chỉ Sơn; xã Mường Hoa; Chi bộ: trường PTDT Nội trú THCS&THPT Sa Pa; Toà án nhân dân; Kinh tế). Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Nhạn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ; chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị uỷ.

anh tin bai

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Đảng bộ phường Phan Si Păng

    Tại các buổi kiểm tra đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc TTCT thị xã, Trưởng đoàn kiểm tra thông qua Kế hoạch, Quyết định và thống nhất các nội dung của đoàn kiểm tra tại các tổ chức đảng.

anh tin bai

Đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc TTCT thị xã, Trưởng đoàn kiểm tra quán triệt các nội dung tại buổi kiểm tra

    Báo cáo tại buổi kiểm tra cho thấy, các tổ chức đảng đã tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy về công tác tuyên giáo. Tổ chức thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên trong tổ chức Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến theo hướng thiết thực đi vào nhiệm vụ cụ thể hơn. Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương được quan tâm chỉ đạo thực hiện… Công tác đấu tranh phản tuyên truyền các thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch được chú trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và triển khai các chỉ thị, nghị quyết được đảm bảo Kế hoạch. Công tác tuyên truyền giáo dục Lịch sử Đảng gắn với Lịch sử Đảng bộ địa phương được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi họp, sinh hoạt. Công tác phối hợp tham mưu cấp ủy về xây dựng các Kế hoạch, Chương trình hành động, báo cáo sơ, tổng kết các chủ trương của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy đầy đủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Thông qua công tác tuyên giáo đã góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc các chi, đảng bộ.

    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo tại một số tổ chức đảng vẫn còn một số những hạn chế như: Công tác nắm bắt dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo tại một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc chưa thường xuyên; một số chi, đảng bộ tổ chức việc đăng ký học tập làm theo Bác còn chung chung, còn lúng túng trong việc xây dựng mô hình …

anh tin bai

Các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Thị uỷ

    Các vấn đề được các thành viên của Đoàn đặt ra như: cách thức tham mưu cấp ủy cơ sở thực hiện sơ kết, tổng kết; công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống địa phương trong các cơ sở giáo dục; công tác phát động cuộc thi; tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022, 2023 trong sinh hoạt chi bộ; xây dựng nông thôn thôn mới… đã được các đồng chí lãnh cơ sở trao đổi làm rõ, thông tin đầy đủ, đồng thời chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các lĩnh vực Tuyên giáo, nhất là phản ánh những bất cập, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện tại cơ quan, địa phương.

anh tin bai

Đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc TTCT thị xã, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra Đảng bộ phường Sa Pả

anh tin bai

Đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc TTCT thị xã, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra tại trường PTDT NT THCS&THPT Sa Pa

    Phát biểu kết luận tại các buổi kiểm tra, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Phùng Mạnh Khang ghi nhận sự nỗ lực, biểu dương những kết quả đạt được của 08 đơn vị trên các lĩnh vực Tuyên giáo và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa phương. Thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị các đơn vị bổ sung hoàn thiện báo cáo, hồ sơ để đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh các đơn vị cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chi uỷ: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị uỷ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Thường xuyên nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiện vụ công tác tuyên giáo của các tổ chức cơ sở Đảng; tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong chi, Đảng bộ; Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc đăng ký mô hình một các thiết thực, hiệu quả… quan tâm giáo dục đảng viên phải nghiêm túc trọng học tập nghị quyết; quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống địa phương trong trong học sinh; tổ chức sơ, tổng kết thực tiễn các chủ trương của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ đảm bảo chất lượng.

Minh Hải - BTG Thị uỷ
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập