Hội nghị bốc thăm danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Chiều ngày 15/5/2024, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tổ chức bốc thăm lựa chọn cán bộ được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ. Đại diện Ban tổ chức Thị uỷ; UBMTTQ thị xã; Thanh tra thị xã, các đồng chí Phó Chủ nhiệm; Uỷ viên chuyên trách, chuyên viên cơ quan UBKT Thị uỷ, đại diện các cơ quan, đơn vị được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

                             

Tại Hội nghị đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ đã triển khai những nội dung chủ yếu của Kế hoạch thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 theo Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị; Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị quy định và Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập về số lượng đơn vị, tổng số cán bộ được xác minh, đối tượng, tiêu chí, hình thức lựa chọn và thời gian thực hiện xác minh.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy yêu cầu Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ sau hội nghị sẽ ban hành Thông báo, Quyết định thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 thực hiện đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xác minh tài sản, thu nhập. Qua công tác xác minh, phải kết luận đảm bảo được tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai và tính trung thực trong giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm của người kê khai. Đồng chí cũng yêu cầu các cán bộ được chọn xác minh phải tự giác, trung thực và có trách nhiệm trong báo cáo giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập. Các đơn vị có cán bộ được xác minh phải phối hợp và tạo điều kiện cho Tổ xác minh hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

 

Năm 2024, UBKT Thị uỷ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo Chương trình kiểm tra, giám sát và Kế hoạch xác minh gồm 08 cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với 17 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý, trong đó theo Kế hoạch xác minh là: 04 cơ quan, tổ chức, đơn vị với 08 đồng chí. Trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch và đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định; thông qua việc lựa chọn ngẫu nhiên, công khai bằng hình thức bốc thăm, hội nghị đã chọn được 08 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý để thực hiện xác minh, tài sản thu nhập năm 2024.

                                                  

Nguyễn Lanh - UBKT Thị ủy
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập