Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 - NQ/TW của Bộ Chính Trị, 03 năm thực hiện quy định số 60 QĐ/TU của Tỉnh ủy trên địa bàn thị xã Sa Pa

    Chiều ngày 18/7/2023, Thị ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai Nghị quyết 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị, 03 năm thực hiện quy định số 60 - QĐ/TU của Tỉnh ủy và sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023, phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

    Dự có đồng chí Đỗ Đức Liệu - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai; đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sa Pa.

    Trong 5 năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cơ quan, đơn vị, từ thị xã đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó hoạt động của Ban chỉ đạo đi vào nề nếp, chất lượng đấu tranh phản bác trên Facebook, mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị được duy trì thường xuyên, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là ở địa bàn đồng bào có đạo được quan tâm, công tác thông tin tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội được tăng cường kịp thời; tuyên truyền, định hướng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh của thị xã, nhất là trước các thông tin xuyên tạc bịa đặt của các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã.

    Về kết quả 03 năm thực hiện Quy định số 60 của Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác tuyên vận, bảo đảm hoạt động dần đi vào nề nếp, bài bản đúng quy định cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Thị xã tổ chức 42 hội nghị (trong đó 36 hội nghị trực tuyến, 5 hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề; 1 hội nghị trực tiếp tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực tham gia xây dựng Hải quân Việt Nam do lữ đoàn 131 triển khai cho 800 đại biểu là giáo viên, học sinh các trường THPT). Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng cai tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi, khu vực 1, tổ chức tại thị xã Sa Pa; được Ban Tuyên giáo TW tặng bằng khen. Chỉ đạo tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc thi trắc nghiệm trên internet, tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Đảng bộ thị xã Sa Pa đạt giải khuyến khích, tìm hiểu văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chỉ đạo thực hiện công tác thông tin tuyên truyền các ngày lễ lớn các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh và thị xã đảm bảo kịp thời, lan tỏa sâu rộng tới cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động.

    Về công tác Tuyên giáo, trong 6 tháng đầu năm Ban Tuyên giáo Thị ủy đã chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, nâng cao chất lượng tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên cổng thông tin điện tử thị xã, các fanpage “Đỗ Quyên Hoàng Liên”; “Ban Tuyên giáo Thị uỷ”... Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền qua việc biên tập và xây dựng nội dung, thiết kế các banner trên cổng thông tin điện tử thị xã, các trang fanpage do Ban Tuyên giáo Thị ủy quản lý, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thường xuyên được đăng tải đan xen là các tin, bài, phóng sự phản ánh không khí quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân thị xã Sa Pa trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua gắn với hiện thực các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đều được ghi nhận, biểu dương công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Internet, mạng xã hội cũng được Ban Tuyên giáo quan tâm chỉ đạo sát sao, bảo đảm thực hiện có hiệu quả. Lan tỏa tác phẩm "kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đăng tải kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm trên cổng thông tin điện tử thị xã.

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Đức Liệu Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại Hội nghị

    Phát biểu tại hội nghị, Đỗ Đức Liệu - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và Ban chỉ đạo 35 của thị xã đã đạt được trong 5 năm qua, từ đó đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban chỉ đạo 35 thị xã Sa Pa tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tập trung công tác tuyên truyền đẩy mạnh đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, nhất là liên quan đến các sự kiện diễn ra trên địa bàn thị xã và tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý các thông tin sai sự thật, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của các thành viên Ban chỉ đạo 35 nhất là cơ quan Công an, Quân sự,.. đưa nội dung này thành nội dung sinh hoạt thường kỳ, thường xuyên định hướng nhắc nhở để mọi cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông thị xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường viết các tin, bài có nội dung tích cực, mang tính phản biện để định hướng thông tin dư luận theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

anh tin bai

Đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư TT Thị uỷ trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Quy định số 60 của Tỉnh ủy

anh tin bai

Đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư TT Thị uỷ trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai Nghị quyết 35 - NQ/TW của Bộ Chính tr

    Tại Hội nghị 20 tập thể, 21 cá nhan đã được BTV Thị uỷ tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Quy định số 60 của Tỉnh ủy; 05 tập thể, 15 cá nhận được Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai Nghị quyết 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thị xã Sa Pa (ảnh trên).
Hoàng Luyên (Trung tâm VH, TT - TT thị xã)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 27
 • Hôm nay: 543
 • Trong tuần: 543
 • Tất cả: 2,919,283
Đăng nhập