Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

    Chiều ngày 16/01/2024, Thị ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đồng chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV, BCH Thị ủy; các đồng chí Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy; lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã, tổ chức Đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc được khen thưởng năm 2023.

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị

    Trong năm 2023, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ thị xã tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong năm đã tổ chức 25 Hội nghị quán triệt, triển khai và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết; tập huấn nghiệp vụ; tuyên dương, khen thưởng thi đua do Đảng bộ phát động với 6.532 lượt đại biểu dự. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở được triển khai đúng kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, trong năm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm chất lượng, thời gian yêu cầu; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản để triển khai cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị, hướng dẫn của tỉnh, của Trung ương. Phối hợp mở 03 lớp bồi dưỡng quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng kết nạp đảng với 167 quần chúng; mở 02 lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2023 cho 102 đảng viên, kết nạp được 159/155 đảng viên, đạt 102% kế hoạch tỉnh giao, đạt 131% NQ16, nâng số đảng viên của toàn thị xã gần 4000 đảng viên. Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 63 đảng viên. Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đã ban hành và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy đảm bảo nội dung, chất lượng; ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo triển khai xác minh tài sản thu nhập theo quy định. Tham mưu cấp ủy kiểm tra 59 tổ chức đảng và 230 đảng viên, cấp ủy thị xã kiểm tra 05 cuộc với 06 tổ chức đảng, 13 đảng viên; cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy đã tiến hành kiểm tra 20 tổ chức đảng với 8 đảng viên; cấp ủy cấp dưới kiểm tra 33 tổ chức đảng và 55 đảng viên tăng 08 tổ chức so với năm 2022, chi bộ cơ sở và chi bộ dưới cơ sở tiến hành kiểm tra 154 đảng viên. Công tác dân vận của Đảng có nhiều đổi mới, phát huy được vai trò của hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo đã tiến hành kiểm tra được 04 cuộc kiểm tra, Tổ chức 06 lớp tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo, dân vận chính quyền, Luật dân chủ Tổ chức được 07 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân, cán bộ quản lý ngành Giáo dục - Đào tạo, các đơn vị kinh doanh Vận tải, các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Tham mưu cho Thường trực Thị ủy tổ chức hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo, thăm hỏi, tặng quà cho 37 cơ sở, điểm nhóm tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo nhân dịp ngày lễ truyền thống. Phong trào “Dân vận khéo” được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tổ công tác 1902 thị xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của thị xã, các xã, phường tổ chức tuyên truyền, vận động thành công 106 hộ/5 dự án, đồng thuận nhận tiền hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho dự án triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Công tác tham mưu, tổng hợp có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp uỷ giao.

anh tin bai

Đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu ý kiến

    Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội cơ bản phát triển ổn định; sản xuất nông nghiệp bảo đảm thời vụ; công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ rừng, PCCC rừng được tăng cường thực hiện; công tác quy hoạch, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai tích cực; hoạt động du lịch, dịch vụ diễn ra sôi động, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm; nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật được tập trung đầu tư. Công tác chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, cải thiện môi trường đời sống Nhân dân được quan tâm; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng. Giáo dục tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học; phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quân sự được củng cố, tăng cường; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng. Trong 22 nhóm chỉ tiêu chính theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025 có: 05/22 nhóm đạt và vượt 100% mục tiêu NQĐH; 13/22 nhóm chỉ tiêu đạt trên 80% mục tiêu NQĐH; 04/22 nhóm chỉ tiêu đạt trên 50% NQĐH. Trong 25 nhóm chỉ tiêu chính theo Nghị quyết số 16-NQ/TU của BCH Đảng bộ thị xã có: Có 20/25 nhóm chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức; 03/25 nhóm 16 chỉ tiêu đạt trên 90%; 01/25 nhóm chỉ tiêu có chỉ tiêu thành phần đạt trên 50%; 01/25 nhóm chỉ tiêu đạt dưới 50%.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được của công tác xây dựng Đảng năm 2023, bổ sung thêm một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại Hội nghị

    Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ thị xã trong năm 2023, đồng chí mong muốn trong năm 2024 tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và cấp ủy cơ sở tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng đổi mới về nội dung và hình thức quán triệt, học tập; chú trọng và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết theo hướng ngắn gọn, xác định các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, sát tình hình thực tế, của địa phương. Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng đề nghị chú trọng công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân các vấn đề trên địa bàn thị xã. Bám sát mục tiêu nghị quyết trên cương vị các đồng chí Bí thư Chi đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, rà soát các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ; Làm tốt công tác tuyên vận ở cở sở; Lấy khó khăn làm động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị phát triển đảng viên mới nhưng cần chú trọng đến chất lượng đảng viên, có sự lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng, đặc biệt tại các vùng khó khăn. Triển khai công tác cải cách hành chính Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát phải thực chất và hiểu quả, đề nghị các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi - Đảng bộ cần sâu sát với cán bộ, nhân dân để nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng. Trong năm 2024 cần xác định quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

anh tin bai

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

    Nhân dịp này, BTV Thị ủy cũng đã tặng giấy khen cho 09 tập thể và 08 cá nhân có thành tích tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong năm 2023 (Ảnh trên).

Hồng Hải - Trung Tâm VH, TT&TT thị xã
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập