Quyết tâm hoàn thành xây dựng NTM xã Thanh Bình năm 2024

Sáng ngày 28/3, đoàn công tác của Thị ủy do đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Thanh Bình về Đánh giá kết quả thực hiện nhiện vụ chính trị của phường năm 2023 và 02 tháng đầu năm 2024 phương hướng nhiệm vụ năm 2024; tham dự còn có đồng chí Thào A Sinh -  Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Tô Ngọc Liễn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy; lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn liên quan thị xã.

anh tin bai

Lãnh đạo xã báo cáo tại buổi làm việc

 

Theo báo cáo của xã Thanh Bình, Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phát triển khá tập trung phát triển đa dạng cây trồng, phát huy có hiệu quả những lợi thế về đất đai, khí hậu; về cơ bản các chỉ tiêu trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt kết quả tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2023 và 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Chăn nuôi phát triển ổn định, tổ chức tái đàn cho đàn gia súc, gia cầm. Chú trọng triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, thường xuyên kiện toàn các tổ xung kích bảo vệ rừng tại các thôn, nâng cao tinh thần, trách nhiệm chủ động trong phòng cháy chữa cháy rừng. Các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU và các nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ phát triển nông nghiệp hàng hóa thị xã Sa Pa đang được triển khai tích cực. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 34,5 triệu/người/ năm 2022 lên 36,081 triệu/người/năm 2023 (tăng 1,58 triệu). Đến nay tổng số tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt 13/19 tiêu chí và năm 2024 xã Thanh Bình sẽ đăng ký hoàn thành 19/19 tiêu chi xây dựng NTM. Tổng thu ngân sách từ cấp trên giao trong năm đạt trên 8,8 tỷ đồng, đạt 98,3% so với dự toán giao; tổng chi ngân sách đạt trên 8,1 tỷ đồng, đạt 92,14%.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được củng cố, Đảng ủy xã đã triển khai kế hoạch về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Tổ chức tham gia đầy đủ dự các hội nghị trực tuyến Trung ương, tỉnh, thị xã tổ chức. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể và cá nhân, đánh giá. Trong năm đã kết nạp đảng đối với 9 quần chúng ưu tú, đạt 100% so với mục tiêu NQ đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay kết nạp được 26 đảng viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025; chuyển đảng chính thức đối với 05 đảng viên dự bị. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được thực hiện tốt, kịp thời, bảo đảm quy trình. Hoạt động của UBMTTQ và các đoàn thể được triển khai thường xuyên, có hiệu quả, các tổ chức hội đã chủ động trong công tác tuyên truyền đến hội viên thực hiện tốt đường lối của Đảng, chinh sách pháp luật của nhà nước và địa phương.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các đồng chí đại biểu phát biểu tại buổi làm việc

 

 Cũng tại buổi làm việc xã Thanh Bình cũng đã có một số đề xuất kiến nghị và nhận được trả lời của các đồng chí trong Thường trực, BTV Thị ủy và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn liên quan đến một số nội dung như: Mở tuyến đường đội 4 Lếch Dao - Kiềm Phin chiều dài 3,5km phục vụ cho 100 hộ dân. Mở mới tuyến đường từ thôn Bản Toòng xã Thanh Bình kết nối với thôn Bản Cam xã Thống Nhất -TP. Lào Cai dài 3km. Cắt nắn một số điểm cua che khuất tầm nhìn, hộ lan thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; Bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; Sửa chữa 5 đầu đập công trình thủy lợi bị thiệt hại do mưa lũ; Điện chiếu sáng một số điểm trường học, khu dân cư; Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa; Lắp đặt hệ thống sóng điện thoại tại một số điểm thôn chưa được phủ sóng; Hỗ trợ một số dự án nông nghiệp, đào tạo nghề cho người dân và một số nội dung khác.

anh tin bai

Đồng chí Tô Ngọc Liễn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí đồng chí Tô Ngọc Liễn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã ghi nhận kết quả mà xã Thanh Bình đã thực hiện trong thời gian vừa qua, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cho rằng xã Thanh Bình cần phải giám nghĩ giám làm, tập chung chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các vi phạm. Đối với xây dựng NTM thời gian tới sẽ giao cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã phụ trách, cùng với các phòng ban hướng dẫn và đề xuất, xây dựng lộ trình kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí còn lại trong năm 2024, Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị xã Thanh Bình phải phân công từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cán bộ phụ trách từng thôn xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn trách nhiệm cho từng cá nhân. Về nông nghiệp, xã cần lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu, có sự liên kết với các cơ sở kinh doanh, lựa chọn các loại cây ngắn hạn và dài hạn cho các vùng sản xuất; Tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường, chú trọng đến quy mô mặt đường rộng bằng với quy mô quy định của tỉnh, phải đảm bảo chất lượng; Các công trình thủy lợi đánh giá lại hiệu quả để có lộ trình tu sửa. Chương trình mục tiêu quốc gia phải thực hiện một cách bài bản, phải thực hiện đúng các đối tượng thụ hưởng. Thành lập tổ công tác đi kiểm tra các hạng mục công trình để có đề xuất, quy hoạch các điểm trường; Đào tạo nguồn lao động, phối hợp tìm hiểu nhu cầu người dân; Rà soát lại quy mô, chất lượng nhà văn hóa.

anh tin bai

Đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị xã Thanh Bình cần tập chung cao để thực hiện các tiêu chí NTM, hệ thống chính trị của xã phải đoàn kết, trách nhiệm đi đầu của cán bộ, đảng viên. Đối với các vấn đề về Công tác xây dựng Đảng đồng chí đề nghị: Chú trọng Công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển Đảng cần phải tiếp tục quan tâm tạo nguồn để phát triển đảng, đưa các nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các buổi sinh hoạt chi bộ; Làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lựa chọn các loại cây con giống phù hợp với địa phương để phát triển kinh tế cho người dân.

anh tin bai

Đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cho rằng thời gian qua xã Thanh Bình đã có nhiều cố gắng chuyển biến trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đồng chí biểu dưỡng những kết quả trên mọi lĩnh vực mà xã đã đạt được trong năm 2023. Nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của thị xã năm 2024 xã Thanh Bình sẽ quyết tâm về đích Nông thôn mới trong 2024. Đồng chí Bí thư đề nghị từ các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cán bộ, đảng viên và nhân dân phải tạo không khí sôi nổi từ môi trường, khống khí làm việc để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các tiêu chí NTM. Để hoàn thành các tiêu chí NTM thị xã sẽ thành lập tổ công tác trước ngày 30-3 để cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Ngoài ra đối với 6 tiêu chí chưa hoàn thành, đồng chí đề nghị các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND và UBND sẽ phụ trách riêng từng tiêu chí để đôn đốc thực hiện. Đồng chí cũng đề nghị rà soát lại số liệu chỉ tiêu thu nhập, rà soát lao động địa phương đi làm ngoài, rà soát lại lao động còn sức khỏe để bố trí làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, đào tạo nghành nghề phải phù hợp với định hướng cũng như nhu cầu tại địa phương. Xã chủ động hoàn thiện sơm tiêu chí về an toàn thực phẩm và thành lập các HTX trên địa bàn. Tuyên truyền đến người dân thực hiện tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Giải quyết và nắm bắt các vấn đề tôn giáo đang hiện hữu trên địa bàn. Thị xã sẽ ưu tiên đầu tư các danh mục còn thiếu để xã Thanh Bình hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2024.

Hồng Hải -Trung tâm VHTT&Truyền thông thị xã Sa Pa
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập