Tổng kết 10 năm thực hiện quyết 25-NQ/TW và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thu đua xây dựng mô hình “ Dân Vận khéo”

    Sáng ngày 30/11, Thị ủy Sa Pa đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quyết 25-NQ/TW và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thu đua xây dựng mô hình “ Dân Vận khéo”.

    Dự về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Lê Đình Lợi - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy, về phía thị xã Sa Pa dự có đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; tham dự còn có Bí thư Đảng ủy các xã, phường; Bí thư chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã.

anh tin bai

    Trong những năm qua, xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Ban Dân vận đã tham mưu cho Thường trực Thị ủy,  chỉ đạo tổ chức hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị, các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đồng thời không ngừng phát huy vai trò công tác dân vận trong tình hình mới của cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, tham gia thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn đạt kết quả, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh thông qua các hội nghị, qua các phương tiện thông tin đại chúng, đã tổ chức lồng ghép quán triệt, triển khai tại các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Dân vận hằng năm của thị xã, các cơ quan đơn vị và các xã, phường. Trong 10  năm qua đã tổ chức được trên 365 hội nghị, với tổng số trên 18.500 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.  Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, xem đây là nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và cả hệ thống chính trị trên địa bàn. Đặc biệt, Thị ủy Sa Pa đã thành lập tổ công tác 1902 với 09 thành viên do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm tổ trưởng, với phương châm “Kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục”, không quản ngại, vất vả khó khăn, nguy hiểm, từ khi kiện toàn và đi vào hoạt động, đến nay, tổ công tác 1902 đã làm tốt công tác dân vận, vận động thành công  231 hộ dân thuộc 23 dự án, đồng thuận nhận tiền hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho dự án triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Không chỉ trong công tác giải phóng mặt bằng mà còn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Song song với đó, nhằm tăng cường sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tốt công tác dân vận, Ban Thường vụ Thị ủy cũng luôn chú trọng đến công tác cán bộ, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm của từng cơ quan Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 2019 đến nay, Thường trực Thị ủy, UBND thị xã đã tổ chức 13 cuộc đối thoại với trên 950 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, mỗi hội nghị trung bình có từ 15 đến 23 ý kiến tham gia. Đối với cấp xã, phường đã tổ chức được 120 cuộc đối thoại với trên 7.900 đại biểu tham dự, có  trên 1.250 ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Thường trực Thị ủy đã tổ chức 15 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác Dân vận đối với các xã, phường; đồng thời tổ chức lồng ghép 160 cuộc về kiểm tra, giám sát cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và cấp phó của người đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã cũng đã chủ động đổi mới và làm tốt công tác dân vận, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng Nhân dân, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

    Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã luôn đổi mới, đa dạng hóa các loại hình tập hợp nhân dân, phương thức hoạt động trong công tác dân vận, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ; thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Vận động các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 được  gần 860 triệu đồng. Vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo; cứu trợ do thiên tai, rủi ro, dịp lễ tết được trên 6 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới trên 200 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, vận động ủng hộ trên 4 tỷ đồng tiền mặt và vật chất giúp đồng bào bị thiên tai Lũ quét trong thị xã và ngoài tỉnh. Trong 10 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai sâu rộng với gần 100 mô hình và đạt được nhiều kết quả nhất định trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Quốc phòng - An ninh, xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

anh tin bai

Đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ phát biểu tại Hội nghị

      Tại hội nghị các đại biểu thảo luận một số nội dung tồn tại và hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thị xã Sa Pa. Ngoài ra các đại biểu cũng đã tham luận một số nội dung như: Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, đổi mới công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thị xã; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong bảo vệ an ninh,; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện công tác dân vận của tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ.
anh tin bai

Đồng chí Lê Đình Lợi - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Đình Lợi - Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương những kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác dân vận của đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn thị xã Sa Pa.  Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác dân vận, đồng chí Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, thực hiện tốt các mô hình “Dân vận khéo”, chủ động lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đề nghị chính quyền các cấp, cơ quan Nhà nước tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tập trung chỉ đạo, tổ chức phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

anh tin bai
anh tin bai

    Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho 05 cá nhân; 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 cá nhân; 10 tập thể đã có thành tích 3 năm thực hiện phong trào thi đua mô hình "dân vận khéo" thị xã Sa Pa, giai đoạn 2020-2023 (Ảnh trên).

Hồng Hải (Trng tâm VH,TT-TT Sa Pa)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập