Với chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương - Quyết liệt - Hiệu quả - Phát triển” năm 2024 Đảng bộ thị xã Sa Pa quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội

Với chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương - Quyết liệt - Hiệu quả - Phát triển” năm 2024 Đảng bộ thị xã Sa Pa quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Đó là nội dung chính tại phiên họp buổi chiều ngày 11/12, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Sa Pa lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.

anh tin bai

Các địa biểu tham dự Hội nghị

    Dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Trọng Hài, UV BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tnh. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Đăng Toàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Thào A Sinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Tô Ngọc Liễn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

    Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND thị xã; các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; Bí thư Đảng bộ các xã, phường; Ủy viên UBKT Thị ủy; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

    Như tin đã đưa, sáng ngày 11/2, ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phan Đăng Toàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, các đại biểu đã chia làm 3 tổ tiến hành thảo luận một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng 02 năm cuối nhiệm kỳ theo Nghị quyết các cấp đã đề ra.      

    Theo dự thảo báo cáo: Năm 2023, trong 25 nhóm chỉ tiêu chính của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXIII, Sa Pa có 05 chỉ tiêu hoàn thành từ mức 100% trở lên; 18 chỉ tiêu hoàn thành trên 50% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và  02 chỉ tiêu hoàn thành dưới mức 50%. Trong 27 nhóm chỉ tiêu chính của Nghị quyết BCH Đảng bộ thị xã năm 2023, Sa Pa thực hiện được 12 chỉ tiêu hoàn thành trên mức 100%; 13 chỉ tiêu hoàn thành 100% KH; 02 chỉ tiêu không hoàn thành đó là: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và số tiêu chí nông thôn mới bình quân trên xã… các đại biểu đã tập trung thảo luận, tập trung cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của BCH Đảng bộ thị xã; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Dự thảo Báo cáo kết quả triển khai 15 Đề án trọng tâm của Đảng bộ thị xã Sa Pa khoá XXIII  gắn với  18 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, năm 2023 và một số vấn đề khác.

anh tin bai

    Buổi chiều Hội nghị tiếp tục tiến hành thảo luận các nội dung trong tài liệu trình hội nghị BCH Đảng bộ thị xã. Thực hiện chất vấn trong Đảng. Thông qua Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 76 ý kiến tham gia. Trong đó có 25 ý kiến tham gia trước khi hội nghị và 51 ý kiến tham gia tại tổ thảo luận. Không có ý kiến tham gia chất vấn trong Đảng.

      Các ý kiến tham gia cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo. Một số ý kiến làm rõ thêm về kết quả đạt được, một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của ngành, lĩnh vực, địa phương năm 2024 như: Đề nghị rà soát lại số liệu huy động trẻ ra lớp đạt 31,75% , làm rõ riêng từng độ tuổi, nếu để 31,75% là không đảm bảo công tác duy trì PCGD; Xem xét, nghiên cứu đổi mới phương thức tiếp xúc đối thoại, lựa chọn chủ đề trọng tâm trong từng quý để nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc đối thoại; Đề nghị xem xét lại một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024, phù hợp với tình hình thực tế của thị xã như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh tế; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ; tăng chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người; Xem xét, tính toán lại các chỉ tiêu về tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 84%; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương 61,61%; tỷ lệ đơn vị dân quân, tự vệ đạt vững mạnh đạt 96,2%. Lý do, việc thực hiện các chỉ tiêu trên đối với cấp xã gặp rất nhiều khó khăn…

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài, UV BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tnh phát biểu tại Hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, UV BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tnh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã Sa Pa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra  một số hạn chế cần khắc phục; Định hướng một số nội dung liên quan đến vấn đề phát triển nông nghiệp như cần phát huy lợi thế của Sa Pa trong trồng dược liệu, cây ăn quả đặc hữu. ng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Quan tâm  đầu tư để có các sản phẩm OCOP chất lượng, đặc trưng… Bên cạnh đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo thị xã Sa Pa quyết liệt hơn trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách; Quan tâm và triển khai xây dựng các Đề án phát triển kinh tế bền vững tại khu vực thôn…

anh tin bai

Đồng chí Phan Đăng Toàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu kết luận tại Hội nghị

    Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phan Đăng Toàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã cũng đã đáp từ, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài và hứa sẽ cùng Đảng bộ thị xã Sa Pa đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hết mình để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra.

  Về các nội dung các đại  biểu đã thảo  luận, cho ý kiến, đồng chí Bí thư Thị uỷ giao cho Văn phòng Thị ủy tổng hợp, tiếp tục hoàn thiện; Giao HĐND, UBND thị xã và các phòng, ban chuyên môn xem xét giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Thị ủy theo quy định. Đề nghị Ban Chấp hành ủy quyền cho Thường trực Thị ủy sẽ trực tiếp xem xét, thống nhất trước khi ban hành. 

Để đạt được các cái mục tiêu của Nghị quyết năm 2024, Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành thống nhất tập trung thực hiện một số nội dung như: Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tăng cường công tác dự báo, dự đoán để vận dụng vào các điều kiện thực tế của thị xã, trong đó xác định các nhiệm vụ của từng ngành, từng địa bàn, từng lĩnh vực. Với 25 chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết, các đại biểu thông nhất điều chỉnh 1 số nội dung như: Tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều 8 %, về tốc độ tăng trưởng kinh tế thống nhất là trên 14,5%; Tiếp tục quan tâm phát triển khu vực nông thôn, hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất; tiếp tục rà soát, có kế hoạch đầu tư hỗ trợ các thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn trên địa bàn… Trước mắt tập trung chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Lê Hưng (Trung tâm VH, TT - TT thị xã)
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập