Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND thị xã Sa Pa

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Dân tộc
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Tổng thời gian xử lý theo quy định: 15 ngày làm việc
- Tại UBND các xã, phường, thị trấn: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Tại UBND các huyện, thành phố: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Tại Ban Dân tộc tỉnh: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổng hợp, thống nhất với các cơ quan có liên quan, hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 12 của năm
 
Thời gian đăng ký cắt giảm: 04 ngày làm việc (Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 25/01/2019)
Thời gian xử lý sau khi cắt giảm: 11 ngày làm việc
- Tại UBND các xã, phường, thị trấn: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Tại UBND các huyện, thành phố: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Tại Ban Dân tộc tỉnh: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổng hợp, thống nhất với các cơ quan có liên quan, hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 12 của năm
 
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

Đang cập nhật

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốTin tức
Đăng nhập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1