Thủ tục Xác nhận người sử dụng đất thuộc diện người có công với cách mạng và được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Cơ quan Công bố/Công khai

UBND tỉnh Lào Cai

Mã thủ tục

LCA-190359

Cấp thực hiện

Cấp Huyện

Loại TTHC

TTHC được luật giao quy định (TT đặc thù)

Lĩnh vực

Người có công

Trình tự thực hiện

1/ Người có công làm đơn đề nghị và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và bộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường (nơi người có công thường trú).

2/ Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiểm tra và xác nhận vào đơn của người có công.

3/ Người có công nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ xác nhận người sử dụng đất thuộc diện người có công với Cách mạng và được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất do người sử dụng đất nộp.

- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ theo quy định, cấp phiếu hẹn trả kết quả đối với trường hợp hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa đúng quy định thì hướng dẫn người sử dụng đất hoàn thiện, bổ sung những giấy tờ còn thiếu theo quy định.

- Chuyển hồ sơ đã tiếp nhận hợp lệ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong ngày làm việc. Trường hợp nhận hồ sơ vào cuối ngày làm việc thì chuyển vào đầu giờ ngày làm việc kế tiếp.

4/ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển đến, có trách nhiệm rà soát, đối chiếu thông tin trong hồ sơ người có công với Cách mạng đang quản lý với thông tin trong hồ sơ đề nghị xác nhận người sử dụng đất thuộc diện người có công với Cách mạng và được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất.

a) Trường hợp trùng khớp hồ sơ thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Thuế để xác định:

- Trường hợp người sử dụng đất đã được hưởng chính sách thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo (bằng văn bản) cho người sử dụng đất được biết;

- Trường hợp người sử dụng đất chưa được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất lần nào thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hoàn thiện văn bản tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định xác nhận người sử dụng đất thuộc diện người có công với Cách mạng, được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất và quy định tỷ lệ phần trăm (%) miễn, giảm tiền sử dụng đất mà người đó được hưởng theo quy định của pháp luật (sau đây viết tắt là Quyết định xác nhận và quy định tỷ lệ phần trăm (%) miễn, giảm tiền sử dụng đất).

b) Trường hợp thông tin hồ sơ người sử dụng đất có nội dung không trùng khớp với thông tin trong hồ sơ quản lý người có công thì hướng dẫn người có công với Cách mạng thực hiện chỉnh sửa thông tin trong hồ sơ theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng.

c) Trường hợp hồ sơ người có công với Cách mạng đang do tỉnh khác quản lý thì hướng dẫn người có công với cách mạng phải di chuyển hồ sơ về tỉnh Lào Cai để thực hiện chính sách theo quy định.

5/ Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình về việc ban hành quyết định xác nhận và quy định tỷ lệ phần trăm (%) miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xem xét, ban hành Quyết định xác nhận và quy định tỷ lệ phần trăm (%) miễn, giảm tiền sử dụng đất.

6/ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận Quyết định và có trách nhiệm chuyển cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp đến bộ phận một cửa của UBND huyện, thành phố

Thành phần hồ sơ

STT

Loại giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

1

Đơn đề nghị xác nhận người sử dụng đất thuộc diện người có công với Cách mạng và được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất (theo mẫu ban hành kèm theo quyết định).

· mẫu đơn.docx

2

Bản sao các giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng

3

Bản sao Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền v

việc giao đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc quyết định công nhận quyền sử dụng đất

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Mức giá

Không có thông tin

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Cơ quan Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Thuế.

Kết quả thực hiện

Quyết định xác nhận và quy định tỷ lệ phần trăm (%) miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Căn cứ pháp lý của TTHC

· Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11; Quyết định 117/2007/QĐ-TTg;

· Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không


Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập