Thị xã Sa Pa - thực hiện tốt công tác tiếp xúc đối thoại với cán bộ và Nhân dân

    Công tác đối thoại là cầu nối quan trọng để cấp ủy, chính quyền gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình trong Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở; đây cũng là một kênh tuyên truyền, vận động quần chúng, Nhân dân hiệu quả trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội.

    Nhận thức rõ được tầm quan trọng đó, để công tác đối thoại thực sự có chiều sâu và mang lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực, trong những năm qua, Đảng bộ thị xã Sa Pa luôn xác định công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân có vị trí, vai trò quan trọng, tất yếu trong công tác dân vận; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng; tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân.

anh tin bai

Lãnh đạo thị xã tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Ô Quý Hồ

    Hàng năm, Thị ủy Sa Pa đã triển khai nghiêm túc Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn; ban hành kế hoạch và tổ chức mỗi quý một cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, lựa chọn trúng và đúng chủ đề phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, dư luận xã hội; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức đảng trên địa bàn tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo đúng kế hoạch để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất, từ đó nắm bắt và sớm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ở cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng đơn thư, khiếu nại vượt cấp.

    Trong năm 2022, thực hiện quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân, Thị uỷ Sa Pa, các xã, phường đã tổ chức 26 cuộc TXĐT với  2.282  đại biểu tham dự, và 319 ý kiến: 100% các ý kiến đều được giải đáp tại hội nghị. Qua đối thoại trực tiếp, đã có nhiều ý kiến phát biểu thẳng thắn, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm chủ yếu tập trung vào công tác cán bộ, đạo đức công vụ của cán bộ từ thị xã đến cơ sở; thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chính sách khuyến khích phát triển kinh tế Nông lâm nghiệp; công tác quản lý, quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn thị xã; công tác xây dựng đảng; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới..., qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

anh tin bai

Đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Mường Bo

    Việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, thẳng thắn, đúng trọng tâm với tinh thần xây dựng vì lợi ích chung; các nội dung phản ánh, kiến nghị, đề xuất đều được giải quyết ngay tại hội nghị, đồng thời sau buổi tiếp xúc, đối thoại người đứng đầu cấp ủy các cấp có kết luận bằng văn bản gửi đến các đại biểu là đối tượng tiếp xúc, đối thoại và báo cáo kết quả gửi các cơ quan chức năng để xử lý, giải quyết các tồn tại, vướng mắc và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2022.

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức hội nghị đối thoại trên địa bàn thị xã vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền về hội nghị đối thoại của một số đơn vị còn ít; vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau đối thoại chưa được thường xuyên.

    Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế thời gian tới Thị ủy Sa Pa đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại nhân dân năm 2023. Trong đó tập trung các nội dung chính là:

    Về nội dung đối thoại: Thông báo những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Cấp uỷ, chính quyền nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng Nhân dân. Tham vấn ý kiến đóng góp của Nhân dân về các chủ trương, chính sách quan trọng cuỷa cấp uỷ, chính quyền địa phương; Nghe ý kiến nhân dân phản ánh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, quản lý điều hành của các cấp chính quyền; các chế độ, chính sách cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; những vấn đề liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, các chương trình dự án trọng điểm; công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thị xã Sa Pa; những vấn đề về du lịch, dịch vụ, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm; tình trạng vi phạm quy ước khu dân cư trong việc cưới, việc tang; phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương và những vấn đề bức xúc chưa được giải quyết….. 

     Về đối tượng tiếp xúc, đối thoại: Đại diện nhân dân ở xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên của các đoàn thể quần chúng; đại diện cán bộ, công chức,viên chức ở các cơ quan, đơn vị; đại diện cán bộ, công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp; cá nhân công dân có nhu cầu tiếp xúc, đối thoại, đề đạt nguyện vọng với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị xã Sa Pa.

    Về trình tự, thời gian Hội nghị tiếp xúc, đối thoại: Định kỳ tổ chức 01cuộc/quý, các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Trong đó cấp thị xã, Thường trực thị uỷ tổ chức 04 cuộc tiếp xúc đối thoại với nhân dân dự kiến ở các xã Ngũ Chỉ Sơn, Trung Chải, Hoàng Liên; các xã, phườnng xây dựng kế hoạch mỗi quý 01 cuộc. Tổng số cuộc tiếp xúc đối thoại với nhân dân các cấp trong năm dự kiến ít nhất là 68 cuộc.

    Việc đổi mới, triển khai tốt công tác đối thoại với Nhân dân góp phần  quan trọng để cấp ủy, chính quyền gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình trong Nhân dân, tạo nên sự đồng thuận trong Nhân dân là nhân tố quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sa Pa, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đỗ Phương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập