Đồng chí Bí thư Thị uỷ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Ngày 15/12/2022, UBND thị xã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; tời dự và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Đăng Toàn – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Để chuẩn bị cho Hội nghị ngày hôm nay, những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của năm 2022 và các số liệu, chỉ tiêu KTXH của năm 2023 đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thảo luận kỹ lưỡng tại nhiều Hội nghị; đã giao cho UBND thị xã và các cơ quan liên quan tính toán phương án ứng với các kịch bản tăng trưởng khác nhau. Các số liệu đưa ra đều được tính toán khoa học, có căn cứ thực tiễn; phân tích đa chiều từng nguy cơ - thách thức cũng như tiềm năng, - lợi thế của thị xã (du lịch, đất đai, nông nghiệp...); các vấn đề được bàn bạc thậm chí là tranh luận rất dân chủ trước khi phương án "tăng trưởng cao" (tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt trên 14,5%) được BCH Đảng bộ Thị xã thống nhất và đã được Kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã nghị quyết giao cho UBND thị xã điều hành thực hiện; trong đó đặc biệt quan tâm và phấn đấu hết sức để hoàn thành “5 chỉ tiêu về kinh tế - 5 chỉ tiêu về xã hội” như sau: Thứ nhất, Năm chỉ tiêu kinh tế: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt trên 14,5% để bù đắp lại giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, quyết tâm duy trì và vượt chỉ tiêu cả nhiệm kỳ giao (nhiệm kỳ 2020-2025 giao 14,5%); (2) GRDP bình quân đầu người đạt 118 triệu đồng; có như vậy thì đến năm 2025 mới có thể đạt mức 145 tr.đ/ng (đối với chỉ tiêu này chúng ta cần vận dụng hết sức linh hoạt với sự quyết tâm chính trị ở mức cao nhất); (3) Thu Ngân sách trên địa bàn đạt 570,3 tỷ đồng (xác định được tốc độ tăng trưởng, số thu ngân sách thì đương nhiên sẽ tính toán được các số liệu về giá trị sản xuất các ngành, lĩnh vực); (4) Tổng vốn đầu tư huy động trên địa bàn đạt 11.000 tỷ đồng và đề nghị phải phấn đấu cao hơn nữa để kết thúc giai đoạn 2021-2025 đạt mức 65.000 tỷ đồng; (5) Tổng lượng khách du lịch đạt 3,5 triệu lượt; doanh thu du lịch 12.085 tỷ đồng (đến nay chúng ta cơ bản đã đạt mục tiêu 2,5 tr lượt; doanh thu đạt 7.125 tỷ đồng và từ nay đến hết nhiệm kỳ ta phải tích cực sáng tạo – quyết liệt hơn nữa thì mới đạt được mục tiêu cả nhiệm kỳ đến năm 2025 đạt 5,8 triệu lượt và đạt 27.000 tỷ doanh thu từ du lịch); Thứ hai, năm chỉ tiêu xã hội: (1) Tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều 6,8%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp dưới 68%; đây là động lực, áp lực để triển khai nhanh, hiệu quả các Chương trình MTQG trên địa bàn (yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã phường phối hợp chặt chẽ với phòng LĐTB&XH để rà soát, có phương án khả thi để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 09/12/2022 của BCH Đảng bộ thị xã đề ra trong năm 2023; (2) Số bác sỹ trên 1 vạn dân là đạt 7,36; điều này thể hiện được mức độ sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, khả năng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; (3) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,2% (hiện nay là 1,32%); Tỷ lệ phủ BHYT 98% đây cũng là chỉ số pháp lệnh được giao nên các đồng chí đặc biệt quan tâm đến cách thức, phương pháp tổ chức thực hiện; (4) Tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến là 65%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 65%. Chỉ tiêu này gắn với việc thực hiện NQ 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025; (5) Số tiêu chí nông thôn mới bình quân 13,9 tiêu chí/xã, tiêu chí này cần phải gắn với tiêu chí giảm nghèo đa chiều để người dân vừa thoát nghèo vừa phát triển bền vững gắn với các tiêu chí nông thôn mới.

Trong quá trình điều hành phát triển KT-XH năm 2023 cần quan tâm đến 5 nội dung chính sau: (1) Tiếp tục cụ thể hoá và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của TW, của tỉnh và Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 09/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; các Chương trình hành động, kế hoạch của Thị uỷ đã ban hành; (2) Xác định đúng, đủ, tổng thể nguồn lực cho phát triển trong cả năm và thời gian còn lại của nhiệm kỳ: Nguồn lực không chỉ có Ngân sách Nhà nước được thông qua danh mục công trình, dự án đầu tư công; tài nguyên khoáng sản;...mà còn là chất lượng nguồn nhân lực; năng lực hệ thống chính trị, sự đa dạng về bản sắc văn hoá; sự năng động, sáng tạo, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo; sức mạnh chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.... Có xác định được đầy đủ nguồn lực thì mới biến tiềm năng thành tiềm lực và thành nguồn lực phát triển; các cấp cơ sở sẽ chuyển được trạng thái từ bị động sang chủ động, không còn tình trạng trông chờ, ỷ lại nhất là trong bối cảnh ngân sách của thị xã còn rất hạn hẹp; từ đó cân đối, đưa ra từng giải pháp cụ thể, toàn diện, hiệu quả để tập trung cho 03 lĩnh vực đột phá, 04 nhiệm vụ trọng tâm, 05 địa bàn trọng điểm và 06 giải pháp thực hiện mà BCH Đảng bộ thị xã đã xác định phải thực hiện trong năm 2023; (3) Quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, xã hội: Không ngừng nâng cao đời sống văn hoá, vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp. Tiếp tục xây dựng văn hoá, con người Lào Cai theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ưu tiên triển khai đồng bộ 03 chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Quan tâm đầu tư xây dựng không gian công cộng, cải tạo môi trường – mỹ quan đô thị nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Chăm lo đời sống người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải quyết việc làm, giảm nghèo nhanh và bền vững. Xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và quan tâm hơn đến việc phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội; (4) Tăng cường cải cách hành chính, thủ tục hành chính một cách thực chất, mỗi cơ quan, đơn vị đăng ký, công bố công khai nội dung cải cách thủ tục hành chính để nhân dân, doanh nghiệp được biết; tránh hình thức. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, nông nghiệp, các chương trình mục tiêu quốc gia,….Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, cải thiện lề lối làm việc theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức của công chức; (5) Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, mặc dù điều kiện của thị còn nhiều khó khăn nhưng trong xu thế chung, chúng ta buộc phải đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập