Đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã

Ngày 12/12/2022, HĐND thị xã tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp, trong đó nhấn mạnh: Như thường lệ Kỳ họp cuối năm bao giờ cũng có khối lượng công việc lớn, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy đã họp thảo luận rất kỹ các nội dung trình kỳ họp lần này đặc biệt là chủ đề hành động và các chỉ tiêu năm 2023; đồng thời Thường trực HĐND thị xã đã cùng với UBND thị xã, Ủy ban MTTQVN thị xã và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình tại Kỳ họp, tài liệu được cập nhật trên phần mềm gửi cho các vị đại biểu khai thác, nghiên cứu và tổ chức thảo luận tham gia ý kiến tại các Tổ đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp. Kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã sẽ diễn ra trong 01 ngày, HĐND thị xã sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất, HĐND thị xã xem xét bầu chức danh Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, xuất phát từ sự cần thiết về công tác tổ chức cán bộ, ngày 11/11/2022, đ/c nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai.

Sau khi hoàn tất các quy trình giới thiệu nhân sự Chủ tịch UBND thị xã một cách nghiêm túc, khách quan, dân chủ, theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã xem xét cho ý kiến giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí được giới thiệu để HĐND thị xã bầu cử tại kỳ họp này là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, trách nhiệm cao, có năng lực có quá trình rèn luyện, phấn đấu và thể hiện rõ kết quả trên lĩnh vực công tác được phân công, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của Sa Pa trong tình hình hiện nay, đặt ra nhiệm vụ cần thiết kiện toàn các chức danh chủ chốt của UBND thị xã để đảm bảo hoạt động bộ máy chính quyền địa phương ổn định, vững mạnh. Tại kỳ họp này, HĐND thị xã sẽ tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt BCH Đảng bộ thị xã và Chủ toạ kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thị xã thể hiện cao nhất ý thức chính trị trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong thị xã, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong bầu cử chức danh Chủ tịch UBND thị xã theo luật định. Chúng ta tin tưởng rằng sau khi được kiện toàn về nhân sự, tập thể lãnh đạo UBND thị xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất không ngừng đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo và quyết tâm, quyết liệt trong điều hành; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, tận tụy, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của thị xã; xứng đáng với sự tin tưởng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong thị xã đã trao cho các đồng chí.

Thứ hai, HĐND thị  xã xem xét các Báo cáo của UBND thị xã, Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị xã về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2023; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Với chủ đề hành động của năm 2022 là “Đoàn kết -Kỷ cương -Hiệu quả -Thích ứng linh hoạt để phát triển  toàn  diện”. Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan; tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND thị xã, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội và thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, thị xã đã đạt được một số kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, (GRDP) trên địa bàn 13,8% (tăng 12,02% so với năm 2021, tăng 1,73% so với thời kỳ ổn định năm 2019); giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp cơ bản đều đạt Kế hoạch đề ra (210 tỷ); thu ngân sách nhà nước ước cả năm đạt 580.300/575.000 triệu đồng, đạt 100,9% dự toán tỉnh giao và 109,4% dự toán HĐND thị xã giao (thị xã giao 530,400 tỷ). Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; văn hóa, xã hội, y tế, thể thao... có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong thực hành công vụ; an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Những kết quả trên đã tạo nền tảng, sức bật để chúng ta vươn lên trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Tuy nhiên dự báo trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục sẽ phải đối mặt không ít những khó khăn thách thức ảnh hưởng đến tình hình chung thị xã Sa Pa, bên cạnh đó những yếu tố về thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường cũng phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thứ ba, Hội đồng nhân dân thị xã sẽ dành thời gian để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn do vậy các đại biểu HĐND thị xã nêu câu hỏi ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, đúng và trúng những vấn đề mà cử tri quan tâm; tranh luận thẳng thắn mang tính xây dựng, làm rõ thực trạng vấn đề, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động chất vấn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Ngoài ra một số báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN và các cơ quan Tư pháp đã được gửi đến các vị đại biểu HĐND để nghiên cứu, kết hợp thảo luận cùng các nội dung liên quan.

Thứ tư, HĐND thị xã xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (nguồn vốn sự nghiệp) năm 2022 theo luật định. Đề nghị các đại biểu HĐND thị xã nghiên cứu các danh mục đề nghị điều chỉnh, bổ sung, cho ý kiến về sự cần thiết, cấp thiết của các dự án cần đầu tư… để thống nhất quyết nghị triển khai thực hiện.

Thứ năm, HĐND thị xã cũng sẽ xem xét, quyết định cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định đối với đại biểu HĐND thị xã do chuyển công tác.

Với tinh thần đó, đề nghị các vị đại biểu HĐND thị xã phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung trí tuệ dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào nội dung kỳ họp góp để kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng thời đề nghị UBND thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình làm rõ những vấn đề Đại biểu HĐND thị xã quan tâm với mục tiêu hoàn thành toàn diện theo đúng chủ đề mà Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã thống nhất tại Hội nghị lần thứ 12 đó là Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Quyết liệt - Phát triển”./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập