Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thị ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa năm 2022

    Ngày 29/12/2022, Thị ủy Sa Pa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa năm 2022. Đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Sa Pa- Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì  hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

    Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; đồng chí Vũ Văn Bình, Phó Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần phê bình, tự phê bình, tinh thần trách nhiệm theo từng công việc, lĩnh vực, địa phương được phân công tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những chuyển biến tích cực, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân của hạn chế của tập thể Ban Thường vụ Thị ủy và của cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp khắc phục, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí cũng đề nghị, trong quá trình đánh giá, nhận xét, từng đồng chí Ủy viên BTV Thị uỷ Sa Pa phát huy dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, chân thành, thực hiện đánh giá một cách khách quan, dân chủ, đa chiều; qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thị xã trong thời gian tới. Kiểm điểm tập thể sẽ được sử dụng làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân và kết quả kiểm điểm cá nhân sẽ được sử dụng để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể.

   Đồng chí Phan Đăng Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Sa Pa, Chủ tịch HĐND thị xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và quán triệt các nội dung tại hội nghị, tập trung kiểm điểm đảm bảo thực chất, dân chủ, khách quan, có ý thức xây dựng cao. Phải kiểm điểm, làm rõ vai trò trách nhiệm của BTV Thị ủy trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Quá trình kiểm điểm cần đi sâu phân tích những nội dung còn tồn tại, hạn chế, thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân trong thực hiện các nhiệm vụ; trọng tâm là trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập thể BTV Thị ủy cần chỉ rõ, phân tích cụ thể kết quả về việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm năm 2021. Cùng với kiểm điểm, cần làm rõ trách nhiệm của BTV, qua đó xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2023.

    Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thị ủy năm 2022 khẳng định: Năm 2022 được khởi đầu với quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp kỳ vọng sẽ nhanh chóng phục hồi và phát triển để bù đắp những thiệt hại, tổn thất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời tạo nền tảng vững chắc hướng đến hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sa Pa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ban Thường vụ Thị ủy đã quán triệt sâu sắc, xây dựng các kế hoạch tổ chức học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định của Trung ương, tỉnh và thị xã ban hành năm 2022. Trên cơ sở đó đã cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, sát hợp với thực tế của địa phương, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, dài hạn, đột phá để huy động tối đa các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của thị xã; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Cấp ủy thị xã trên các lĩnh vực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo đúng định hướng, quan điểm của Đảng và Nhà nước.

     Cũng trong năm 2022, công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân có nhiều đổi mới, bảo đảm kịp thời, đầy đủ và hiệu quả đối tượng và thời gian thông qua việc mở rộng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực tham gia các Cuộc thi trắc nghiệm trên internet do Tỉnh ủy và các ngành, địa phương tổ chức: Đặc biệt Sa Pa cũng là đơn vị đầu tiên trong tỉnh chỉ đạo và tổ chức thành công Hội thi "Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn thị xã Sa Pa bằng hình thức sân khấu hóa đây chính là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, thiết thực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi và có sức lan tỏa mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của Bác trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng thời phối hợp với tỉnh bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công “Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc khu vực I” tại thị xã Sa Pa được Trung ương tặng bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân. Hoạt động của Ban chỉ đạo 35 được triển khai tích cực, hiệu quả, đa dạng, phong phú; đăng tải 1.760 tin, bài, 2.742 lượt người theo dõi.

    Mặc dù trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, song nền kinh tế của thị xã phục hồi nhanh; Tăng trưởng kinh tế 13,8% (tăng 12,02% so với năm 2021, tăng 1,73% so với thời kỳ ổn định năm 2019), (tăng 6,42 % so với năm 2021). Tổng thu nhập GRDP bình quân đầu người 105,19 triệu đồng/năm, đạt 125,2% (tăng 32,59 triệu đồng so với năm 2021). Thu nhập bình quân 10 xã vùng nông thôn 33,86 triệu đồng, tăng 1,48 triệu đồng so với năm 2021. Thu ngân sách thị xã đạt: 1.367.300/1.077.794 triệu đồng (bằng 126,9 tỉnh giao, bằng 125,8% thị xã giao). Sa Pa là một trong những huyện, thị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc tốp đầu của Tỉnh. 

    Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo có trọng tâm, phù hợp với tình tình thực tế của thị xã. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

    Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được trên các mặt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của tập thể Ban Thường vụ Thị ủy; đồng thời phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, phương hướng khắc phục trong năm 2023 của Ban Thường vụ Thị ủy.

    Với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Quyết liệt - Phát triển”, cùng quyết tâm, đảm bảo phát huy cao độ sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; sự quyết liệt trong điều hành của các cấp chính quyền; sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng với sự nỗ lực phấn đấu của từng tổ chức, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, của các doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Tập thể Ban Thường vụ Thị ủy tập trung thực hiện nghiêm các quy định, quy chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Xác định lựa chọn: 3 lĩnh vực đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 địa bàn trọng điểm và 6 giải pháp thực hiện, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo Nghị quyết số 16 -NQ/TU, ngày 15/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

    Đối với những vấn đề được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm riêng, hội nghị đã phân tích, đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, vấn đề còn hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và hướng khắc phục trong thời gian tới.

    Cùng với kiểm điểm tập thể, từng cá nhân Thường trực Thị ủy, ủy viên BTV Thị ủy cũng kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đảm bảo chất lượng, đúng quy định, hướng dẫn.

Tuyết Mai - VP Thị ủy
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập