Kinh tế - xã hội tăng trưởng ấn tượng: “Đòn bẩy” mạnh mẽ để hướng đến hiện thực hóa khát vọng phát triển

      Một mùa xuân mới đã về, mang theo sức sống mới và khát vọng mới về sự phát triển cho quê hương, đất nước. Mùa xuân Sa Pa càng thêm giàu ý nghĩa, khi năm 2022 qua đi với nhiều dấu ấn tăng trưởng hết sức đậm nét và đầy ấn tượng. Những thành quả từ sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong thị xã sẽ là nền tảng căn bản, là “đòn bẩy” quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, hướng tới hiện thực hóa khát vọng  Sa Pa phát triển sớm trở thành Khu du lịch Quốc gia mang tầm Quốc tế.

    Những dấu mốc mới trên hành trình phát triển

    Thị xã Sa Pa bước vào năm 2022 với nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, cơ quan Tỉnh, Thị uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các cấp ủy đảng, chính quyền trong thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đúng đắn, kịp thời, khoa học, hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều thành công và thắng lợi mới.

 

Vườn dâu tây công nghệ cao của anh Trần Tuấn Nghĩa ở xã Sa Pả. Ảnh: trangtraiviet

    Với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, từ sớm, từ xa, có trọng tâm, trọng điểm, nhiều dấu mốc quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được xác lập. Điển hình là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 13,8%, bằng 152,3% mục tiêu Nghị quyết (Mục tiêu NQ là 9,06%) cao hơn mặt bằng chung của tỉnh. GRDP bình quân đầu người đạt 105,19 triệu đồng/năm, đạt 125,2% mục tiêu Nghị quyết (Mục tiêu NQ là 84 triệu đồng/năm). Có 18/25 nhóm chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; nổi bật là: Thị xã đã hoàn toàn chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã đạt 580,3 tỷ đồng, bằng 109,4%. Tổng thu ngân sách thị xã đạt 1.113.432 triệu đồng, bằng 103,3% tỉnh giao. Đây là năm đầu tiên số thu ngân sách Nhà nước của Sa Pa vượt chỉ tiêu Nghị quyết kể từ khi thành lập thị xã và tổng thu ngân sách thị xã đạt mốc trên 1.000 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 10,4 nghìn tỷ đồng, bằng 94,5% kế hoạch; công tác phát triển các thành phần kinh tế tiếp tục được quan tâm, trong năm thành lập mới 03 hợp tác xã, cấp mới kinh doanh cho 350 hộ kinh doanh cá thể. Đến nay thị xã có 3.516 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động.

    Dấu ấn thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của thị xã Sa Pa trong việc kiểm soát dịch bệnh, tạo đà cho kinh tế phục hồi được phản ánh qua kết quả tăng trưởng hết sức ấn tượng của ngành dịch vụ du lịch. Năm 2022, Sa Pa đón được trên 2,5 triệu lượt khách bằng 100% kế hoạch; tổng thu du lịch đạt 7.125 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại gắn với quảng bá hình ảnh Sa Pa và xúc tiến đầu tư cũng là một điểm sáng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thị xã năm 2022. Tăng cường công tác đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào Sa Pa, trong năm thị xã tổ chức đón tiếp các đoàn Đại sứ quán Hàn Quốc, Đại sứ quán Ấn Độ đến thăm và làm việc tại Sa Pa. Tổ chức ngày hội văn hoá Ấn Độ tại Sa Pa và ngày hội Quốc tế Yoga trên đỉnh Fansipan. Đặc biệt, thị xã tham gia liên minh du lịch quốc tế các thành phố hữu nghị và thiết lập quan hệ hữu nghị với Quận Ngũ Hoa, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tạo tiền đề phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, quản lý đô thị.  

    Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc được chú trọng quan tâm. Trong năm đã thành lập thêm 06 đội văn nghệ dân gian tại các xã, nâng tổng số đội văn nghệ lên 58; có thêm 01 di sản văn hoá được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia; nâng tổng số di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia trên địa bàn lên 12 di sản. Trong năm 2022, ông Tẩn Vần Siệu (thôn Sín Chải, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa) được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”… Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được chú trọng; công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp được triển khai đồng bộ, theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Năm 2022 cũng là năm thị xã xếp thứ nhất trong Năm thực hiện trật tự văn minh đô thị. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới và đạt kết quả tích cực; nhiều khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết. Đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được củng cố. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền tiếp tục được nâng lên.

 

Khánh thành đưa Trường mầm non Trung Chải do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tài trợ vào hoạt động.

Ảnh: Báo Nhân Dân điện tử

    Có thể khẳng định, những thành quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 là rất to lớn và toàn diện. Qua đó, tiếp tục khẳng định Sa Pa là một trong những địa phương điển hình về thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa chủ động phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đó đang và sẽ là “đòn bẩy” tạo đà rất lớn để thị xã phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Song cũng cần khách quan nhìn nhận, trên bước đường phát triển sẽ khó tránh khỏi những tồn tại chưa thể khắc phục. Chẳng hạn như, công tác thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tiến độ triển khai thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm chưa đảm bảo theo yêu cầu… Để khắc phục được những khó khăn, thách thức này nhằm tạo đà cho tăng trưởng thì cần sự quyết tâm, quyết liệt rất lớn trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

    Hướng tới hiện thực hóa khát vọng phát triển

    Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, năm có tính bản lề, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, dự báo tốt thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đặt ra, Thị ủy, HĐND thị xã đã quyết nghị các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương- Sáng tạo - Quyết liệt - Phát triển”. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 14,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 118 triệu đồng; tổng vốn đầu tư huy động trên địa bàn đạt 11.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 35.340 tỷ đồng trở lên; tổng lượt khách du lịch đến địa bàn đạt 3,5 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt 12.085 tỷ đồng; tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều 6,8%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 98%... Đây là những chỉ tiêu rất cao, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn, từ đó tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu đưa Sa Pa trở thành khu du lịch Quốc gia mang tầm Quốc tế.

    Để củng cố niềm tin và tạo ra xung lực mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển bứt phá trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc thị xã sẽ tổ chức thực hiện thật tốt, thật hiệu quả 3 lĩnh vực đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 địa bàn trọng điểm và 6 giải pháp thực hiện.

    03 lĩnh vực đột phá cần tập trung thực hiện quyết liệt là: (1) Du lịch, dịch vụ, thương mại mà trọng tâm là xây dựng thương hiệu và hình ảnh Khu du lịch quốc gia Sa Pa phẩn đấu đạt tiêu chuẩn “Thành phố du lịch sạch ASEAN”. (2) Quy hoạch đô thị, nông thôn và sắp xếp dân cư tập trung, trọng tâm là Quy hoạch sắp xếp, bổ trí dân cư phù hợp với quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. (3) Đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị - nông thôn, trọng tâm là xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng xây dựng nông thôn mới, hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số để triển khai thực hiện có hiệu quả chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

   Thị xã xác định 04 Nhiệm vụ trọng tâm: (1) Phát triển du lịch - dịch vụ - thương mại là trọng tâm nhằm tạo đột phá. (2) Quản lý chặt chẽ quy hoạch, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị. (3) Phát triển Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản gắn với xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và gắn với triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (4) Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện bộ máy chính quyền đô thị, chuyển đổi số.

   05 địa bàn trọng điểm là: (1) Phường SaPa: Ưu tiên mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, văn minh. Tập trung cải tạo, chỉnh trang hạ tầng đô thị như: đường giao thông, hành lang, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh... Là phường trọng điểm trong thực hiện mô hình chuyển đổi số toàn diện năm 2023. (2) Phường Phan Si Păng: Tập trung cải tạo, chỉnh trang hạ tầng đô thị như: đường giao thông, hành lang, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh... (3) Xã Tả Phìn: Tập trung kết hợp đầu tư phát triển kinh tế với phát triển du lịch cộng đồng; phát triển và mở rộng quy mô các sản phẩm nông lâm chủ lực có tính chất hàng hóa trọng điểm: Hoa địa lan, Nhất chi mai, cây dược liệu... (4) Xã Tả Van: Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ lưu trú, Homestay... Phát triển chăn nuôi cá nước lạnh theo hướng bền vững. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; quyết liệt ngăn chặn các trường hợp vi phạm phát sinh mới. (5) Xã Mường Hoa: Tập trung nguồn lực cải tạo, đầu tư hạ tầng khu trung tâm xã và một số điểm dân cư tập trung như: đường giao thông, hành lang, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh...Tập trung đầu tư, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới để về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.

    Thị xã xây dựng 06 giải pháp thực hiện đó là: (1) Tập trung ưu tiên nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành kinh tế du lịch - dịch vụ - thương mại trở thành lĩnh vực đột phá, trọng tâm. (2) Đẩy mạnh công tác quản lý và thực hiện quy hoạch; tập trung xây dựng đô thị thông minh, hiện đại; phát triển kết cấu hạ tầng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị. (3) Tập trung phục hồi sản xuất, thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, tăng thu ngân sách, giải ngân tốt vốn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. (4) Đầu tư, phát triển văn hóa - xã hội; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội. (5) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. (6) Củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

    Xuân Quý Mão 2023 sẽ là mùa xuân của những bước tiến mới, những dấu ấn mới trên hành trình phát triển của thị xã. Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, cộng đồng doanh nghiệp trong thị xã, chúng ta sẽ từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

Đỗ Phương - Phó Trưởng BTG Thị ủy
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập