Thị uỷ Sa Pa chủ động sớm ban hành Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong năm 2023 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sa Pa đã chủ động ban hành sớm Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Quyết liệt - Phát triển”, trong đó xác định với mục tiêu tổng quát: Tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thị xã trong điều kiện kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, cùng với tập trung tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các giải pháp tổng thể kích thích nền kinh tế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững; khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thị xã cho phát triển, trong đó phát triển du lịch dịch vụ - thương mại là mũi nhọn; phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới là nền tảng; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ổn định, bền vững; đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ; tập trung, ưu tiên nguồn lực cho thực hiện 18 Đề án, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và 15 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. Tiếp tục phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, bảo đảm phát huy tiềm năng, lợi thế của thị xã nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề, vụ việc phức tạp tồn đọng và mới phát sinh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển toàn diện Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với 25 nhóm chỉ tiêu chủ yếu: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt trên 14,5%, GRDP bình quân đầu người 118 triệu đồng/năm; (2) Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp thủy sản 16,58%; Công nghiệp xây dựng 30,91%; Thương mại, dịch vụ 52,51%; (3) Tỉ lệ che phủ rừng: 66,29%; (4) Tỷ lệ đồ án quy hoạch phân khu khu vực đô thị đạt 55%; tỷ lệ bao phủ quy hoạch trung tâm xã, trung tâm hành chính phường đạt 100%; (5) Tổng vốn đầu tư huy động trên địa bàn 11 nghìn tỷ đồng; (6) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 570,3 tỷ đồng; (7) Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 140 triệu đồng; (8) Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp (giá 2010) 260 tỷ đồng; (9) Tổng lượt khách du lịch đến địa bàn 3,5 triệu lượt; doanh thu du lịch 12.085 tỷ đồng; (10) Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ 8.000 tỷ đồng; (11) Số tiêu chí nông thôn mới bình quân 13,9 tiêu chí/xã; (12) Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia 98%; (13) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia (đạt 46/61 trường) 75,4%; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương 53,68%; (14) Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 24,8 giường bệnh; số bác sỹ trên một vạn dân đạt 7,36 bác sỹ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể chiều cao trên tuổi dưới 24,7%, thể cân nặng trên tuổi dưới 17,56%; (15) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,2%; (16) Tỷ lệ phủ BHYT 98%; (17) Tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều 6,8%; (18) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ 26%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp dưới 68%; tạo việc làm mới 1.350 lao động; (19) Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá đạt 82%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá đạt 83%; (20) Tỷ lệ thu gom rác thải đô thị 97%; tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt tại điểm dân cư nông thôn tập trung được thu gom, xử lý 70%; (21) Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến là 65%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 65%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt tỷ lệ 30%; (22) Tỷ lệ đơn vị dân quân, tự vệ đạt vững mạnh đạt 96,2%; tỷ lệ các xã, phường đạt xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt trên 88%; (23) Tỷ lệ các vụ án được điều tra, khám phá đạt trên 90%; tỷ lệ giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) bình quân trên 5%/năm; (24) Tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo được thẩm tra, xác minh, kết luận và ban hành quyết định giải quyết trong thời hạn quy định cấp thị xã đạt trên 92%; cấp xã, phường đạt trên 85%; (25) Đảng bộ thị xã hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức cơ sở đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; kết nạp mới đảng viên trong năm 120 đảng viên.

Nhiệm vụ trọng tâm là: Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo các mục tiêu cụ thể đã đề ra, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm triển khai, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXIII; thực hiện nghiêm các quy định, quy chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Xác định lựa chọn: 3 lĩnh vực đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 địa bàn trọng điểm và 6 giải pháp thực hiện nhằm tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, ban hành mới các chính sách bảo đảm sát thực tiễn, hiệu quả; chỉ đạo thực hiện việc đánh giá đúng tình hình, phát hiện và giải quyết sớm các vấn đề, vụ việc mới phát sinh; tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề, vụ việc phức tạp, kéo dài; tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong các kết luận kiểm tra của các cơ quan Trung ương; tập trung sớm khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra qua tổng kết năm 2022. Thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm vụ cụ thể: (1) Thực hiện chủ động, sáng tạo và ngày càng thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (2) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; (3) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; (4) Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng, hiệu quả trong công tác dân vận;  (5) Tăng cường hiệu quả công tác nội chính; (6) Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; (7) Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; (8) Tăng cường lãnh đạo hoạt động của các đảng bộ trực thuộc, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; (9) Tập trung phục hồi sản xuất, kinh doanh, thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; (10) Tiếp tục thực hiện Đề án 05 của Thị ủy về đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025; (11) Chủ động linh hoạt, không chủ quan, mất cảnh giác với dịch bệnh; sẵn sàng trong mọi tình huống; đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin; đảm bảo an toàn cho Nhân dân; (12) Xây dựng kế hoạch, tổ chức các sự kiện chào mừng 120 năm du lịch Sa Pa. Tập trung đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (13) Quan tâm đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; (14) Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; giữ vững ANTT- ATXH, kết hợp phát triển kinh tế với QPAN, ổn định tư tưởng chính trị trong Nhân dân; (15) Tăng cường công tác đối ngoại tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào Sa Pa./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 24
 • Hôm nay: 1,526
 • Trong tuần: 20,032
 • Tất cả: 3,085,518
Đăng nhập