Ông Nguyễn Tiến Thành, Thị uỷ viên, được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sa Pa, nhiệm kỳ 2024- 2029

Trong 02 ngày 22-23/5, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thị xã Sa Pa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sa Pa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024- 2029.

anh tin bai

Đaị biểu dự Đại hội.

anh tin bai

 

Tham dự Đại hội, về phía tỉnh có đồng chí Giàng Seo Vần, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai. Về phía thị xã Sa Pa có các đồng chí Phan Đăng Toàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Thào A Sinh, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ; đồng chí Tô Ngọc Liễn, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Lê Mạnh Hảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã; đại diện các Ban xây dựng Đảng.

anh tin bai

Đồng chí Giàng Seo Vần, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã nghe và thảo luận dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024; mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã và văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; ý kiến đề nghị sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

anh tin bai

Thường trực Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, bằng những cách làm hay, sáng tạo, lựa chọn những nội dung cụ thể gắn liền với lợi ích của nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sa Pa đã phát huy tốt vai trò, chức năng tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phối hợp cùng các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước. thực sự là cầu nối cho mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Với phương châm hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Bằng nhiều cách làm thiết thực, cụ thể phù hợp từng địa phương, UBMTQ các cấp đã lồng ghép các phong trào thi đua do UBND và các đoàn thể phát động như. Thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; xây dựng mô hình điểm phát triển trồng chọt phù hợp với từng địa phương; hướng dẫn các khu dân cư đăng ký xây dựng các mô hình chỉ đạo điểm thực hiện toàn diện 5 nội dung cuộc vận động. Trong đó, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các Chương trình Mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh các phong trào “Vệ sinh môi trường nông thôn”, 10 nội dung hướng dẫn quản lý đô thị - nông thôn, “Ngày chủ nhật sạch,… xây dựng quy ước, hương ước, nếp sống văn hoá ở khu dân cư. Thực hiện tốt việc cải tạo các tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và xây dựng mô hình tự quản, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Cùng nhau xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững,  làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả quan trọng.

anh tin bai

Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận trên 9,3 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” (vượt chỉ tiêu giao phấn đấu của tỉnh); Hỗ trợ làm mới, sửa chữa 240 Nhà đại đoàn kết. Tiếp nhận trên 17 tỷ đồng tiền an sinh xã hội,trong đó hỗ trợ làm và sửa chữa trên 300 nhà tạm, nhà dột nát; 83,8% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hoá đạt tăng 15,7% so với đầu nhiệm kỳ; 86.9% số Gia đình được công nhận gia đình văn hoá,tăng 17,6% so với đầu nhiệm kỳ; Xây dựng 97 mô hình điểm;06 công trình chào mừng Đại hội các cấp thị xã... xây dựng được 22 mô hình điểm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 06 mô hình điểm thực hiện “Dân vận khéo” theo Nghị quyết 29 của Tỉnh uỷ; 16 mô hình điểm đường Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc; 02 mô hình đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, 51 mô hình “Nhà vệ sinh miễn phí” phục vụ khách du lịch và duy trì 111 mô hình tự quản tại khu dân cư… Với những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sa Pa đã vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trung ương tặng Bằng khen, UBMTTQVN tỉnh Lào Cai tặng cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân tiêu biểu cùng nhiều giấy khen của các cấp, các ngành.

anh tin bai

Đồng chí Phan Đăng Toàn, TUV, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Giàng Seo Vần - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của MTTQ các cấp thị xã Sa Pa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà UBMTTQ Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2024-2029 cần tập trung triển khai như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Quan tâm thực hiện tốt vai trò, chức năng của MTTQ trong giai đoạn hiện nay, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Phối hợp tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, các hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp với cử tri trên địa bàn thị xã. Hướng hoạt động về cơ sở, để khẳng định Mặt trận Tổ quốc thực sự là tổ chức liên minh chính trị, là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân; gắn bó với nhân dân, chăm lo cho nhân dân…

anh tin bai

Các Uỷ viên UBMTTQVN thị xã Sa Pa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 61vị Uỷ viên tham gia Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024- 2029; Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ XXIII, hiệp thương cử 3 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã  Sa Pa khóa XXIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Nguyễn Tiến Thành, nguyên Bí thư Đảng uỷ phường Sa Pa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; ông Tẩn A Lềnh và ông Triệu Trọng Bằng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã, nhiệm kỳ 2024- 2029; hiệp thương cử 22 đại biểu chính thức,02 dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029.

anh tin bai

Các đại biểu quyết nghị 8 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội cũng đã dân chủ thảo luận, nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới và thống nhất quyết nghị 8 mục tiêu cụ thể như: Hàng năm hoàn thành các mục tiêu các phong trào thi đua, các cuộc vận động trọng tâm trong năm đạt 95% trở lên; MTTQ mỗi cấp thị xã có ít nhất 01 việc làm mới; mỗi xã, phường xây dựng 01 mô hình, phần việc; mỗi Ban công tác Mặt trận khu dân cư có 01 mô hình tự quản xây dựng tiêu chí khu dân cư ấm no, hạnh phúc. Hàng năm tổ chức ít nhất 15 cuộc giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; Phối hợp thực hiện nội dung phản biện xã hội…

anh tin bai

Trao tặng Bằng khen của UBMTTQVN tỉnh Lào Cai cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2019-2024.

anh tin bai

Trao tặng giấy khen của thị xã cho 14 tập thể, 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2019-2024.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”, Đại hội UBMTTQ Việt Nam thị xã Sa Pa kêu gọi các tầng lớp nhân dân các dân tộc, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã Sa Pa chung sức, chung lòng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình hành động của Đại hội đề ra, góp phần xây dựng thị xã Sa Pa trở thành đô thị loại III, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lê Hưng - Phương Thảo - Tuấn Nguyễn (Trung tâm VH,TT-TT Sa Pa)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập