323/BC-UBND, Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 (Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII)

323signed_20180725104930229220.pdf


Tin tức
Đăng nhập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1