Dân số

Dân số toàn huyện: 59.176 người (số liệu năm 2016). Mật độ dân số bình quân: 87 người/km2, trong đó:

- Thị trấn Sa Pa: 10.197 người, mật độ 430 người/km2. Các xã: Bản Khoang: 2.635 người, mật độ 46 người/km2; Tả Giàng Phìn:3.385 người, mật độ 140 người/km2; Trung Chải: 3.761 người, mật độ 96 người/km2; Tả Phìn: 3.105 người, mật độ 114 người/km2; Sa Pả: 5.072 người, mật độ 194 người/km2; San Sả Hồ: 4.488 người, mật độ 80 người/km2; Bản Phùng: 1.930 người, mật độ 63 người/km2; Hầu Thào: 2.877 người, mật độ 326 người/km2; LaoChải: 3.927 người, mật độ 134 người/km2; Thanh Kim: 1.859 người, mật độ 85người/km2; Suối Thầu: 1.960 người, mật độ 65 người/km2; Sử Pán: 2.373 người,mật độ 254 người/km2; Tả Van: 4.064 người, mật độ 60 người/km2; Thanh Phú: 2.285 người, mật độ 112 người/km2; Bản Hồ: 2.851 người, mật độ 25 người/km2; Nậm Sài: 1.887 người, mật độ 76 người/km2; Nậm Cang:1.623 người, mật độ 23 người/km2.

- Dân tộc: Có 06 nhóm ngành dân tộc cùng chung sống hoà thuận, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 82,09% dân số toàn huyện.Dân tộc Kinh chiếm 17,91%, dân tộc Mông chiếm 51,65%, Dao 23,04%, Tày 4,74%, Giáy1,36%, Phù Lá 1,06%, còn lại là các dân tộc khác 0,23%,... Các dân tộc thiểu sốphân bố, cư trú trên địa bàn các xã của huyện.

Đơn vị hành chính: Có 1 thị  trấn và 17 xã  là: Sa Pả, Tả Phìn, Trung Chải, Bảo Khoang, Tả Giàng Phìn, San Sả Hồ, Lao Chải, Hầu Thào, Tả Van, Sử Pán, Bản Hồ, Thanh Kim,Bản Phùng, Thanh Phú, Suối Thầu, Nậm Sài, Nậm Cang.

Huyện Sa Pa được chia làm 3 khu vực:

- Khu vực I: Thị trấn Sa Pa có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thuận lợi.

- Khu vực II: Xã Nậm Cang.

- Khu vực III: Là các xã còn lại có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

                                                                                              (Số liệu được cung cấp bởi Chi cục Thống kê huyện Sa Pa)

Tin tức
Đăng nhập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 451
  • Trong tuần: 10,694
  • Tất cả: 1,357,259