Tổng số: 3149
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 496/SL-VP 29/10/2023 Sao lục sao y số 742 ngày 01/11/2023 của VPUBND tỉnh Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
Lượt xem: 0
Tải về 0
số 489/SL-VP 12/10/2023 Sao lục sao y số 727 ngày 27/10/2023 của VPUBND tỉnh Thông tư 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ khoa học công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN.
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số 04/CĐ-CT 13/09/2023 Công điện v/v tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa, lũ và sạt lở
Lượt xem: 33
Tải về 1
3066 11/09/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Sa Pa
Lượt xem: 36
Tải về 0
Số 337/KH-UBND 08/09/2023 KẾ HOẠCH Phô biên pháp luật đợt IV năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về 0
số 607/BC-UBND 07/09/2023 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính quý III phương hướng nhiệm quý IV năm 2023
Lượt xem: 38
Tải về 1
3400/UBND-LĐTBXH 06/09/2023 V/v tham gia ý kiến về thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lào cai
Lượt xem: 31
Tải về 0
Số 3395/UBND-NV 06/09/2023 Vv thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 29
Tải về 0
Số 348/SY-VP 05/09/2023 Sao lục sao y số 603 ngày 13/9/2023 của VPUBND tỉnh công văn số 2372a/ĐCT-DTTG ngày 05/9/2023 của Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam V.v rà soát kết quả trả lời kiến nghị địa phương theo tổng hợp của bộ KHĐTSao lục sao y số 603 ngày 13/9/2023 của VPUBND tỉnh công văn số 2372a/ĐCT-DTTG ngày 05/9/2023 của Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam V.v rà soát kết quả trả lời kiến nghị địa phương theo tổng hợp của bộ KHĐT
Lượt xem: 30
Tải về 0
364/TB-VPCP 01/09/2023 Sao lục sao y 592 ngày 05/9/2023 của VPUBND tỉnh Thông báo số 364/TB-VPCP ngày 01/9/2023 của Văn phòng Chính Phủ Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế-xã hội tháng 8, 8 tháng năm 2023; tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia; các Báo cáo kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công 2023-2024 và daanhs giá giữa kỳ giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 29
Tải về 1
12345678910...