Tổng số: 3121
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 147/TB-UBND 23/05/2023 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc Trung tâm DVNN thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1
Tải về 0
Số 1698/UBND-TP 17/05/2023 V/v gửi Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính.
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 1656/UBND-LĐTBXH 15/05/2023 V/v đôn đốc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và triển khai Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn thị xã
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 2191/UBND-NLN 15/05/2023 V/v hướng dẫn xác định về “Ngành kinh tế chủ lực ở cấp xã”
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 153/CV-BTG 15/05/2023 V/v hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số153-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lào Cai
Lượt xem: 0
Tải về 0
196/SL-VP 11/05/2023 Sao lục SAO Y số 295/SY-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai - Thông tư 11/2023/TT-BYT ngày 11/05/2023 của Bộ Y tế Quy định về việc thực hiện đại điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 217/KH-UBND 11/05/2023 KẾ HOẠCH Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1090/QĐ-UBND 11/05/2023 Quyết định Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 3
Tải về 1
Số 127/TB-UBND 09/05/2023 Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 187/SL-VP 08/05/2023 Sao lục Sao y số 291/SY-VPUBND của VP UBND tỉnh Lào Cai - Thông tư 02/2023/TT-BKHCN ngày 8/5/2023 của bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...