Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lào Cai Kiểm tra hoạt động Ban Chỉ đạo 35 thị xã Sa Pa

    Trong 2 ngày 09 và 10/11/2023, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) tỉnh Lào Cai do đồng chí Dương Đức Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 thị xã Sa Pa về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tham dự cùng đoàn có đồng chí Đỗ Đức Liệu - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh buổi kiểm tra

    Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra về phía thị xã Sa Pa có đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Trưởng BCĐ 35 thị xã; đồng chí Phùng Mạnh Khang - Uỷ viên BTV Thị uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, Phó Ban chỉ đạo 35 thị xã, các đồng chí thành viên BCĐ, Tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 thị xã.

anh tin bai

Đồng chí Dương Đức Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi kiểm tra

    Tại đây đồng chí Dương Đức Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã quán triệt thống nhất một số nội dung mà đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trên địa bàn thị xã Sa Pa. Đồng chí mong muốn đoàn kiểm tra nắm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35), Triển khai Quy định 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng; Chỉ thị 09-CT/TU ngày 02/4/2021 của Tỉnh uỷ Lào Cai trên địa bàn thị xã. Đồng thời, trao đổi, chia sẻ để sự phối hợp ngày càng tốt hơn giữa tỉnh và địa phương, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

anh tin bai

Đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại buổi kiểm tra

    Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: đối với lĩnh vực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thị xã Sa Pa luôn xác định rõ hai nhiệm vụ trọng tâm là “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thời gian qua, Sa Pa đã ban hành nhiều văn bản trên lĩnh vực công tác tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội… nhằm đổi mới phương thức công tác tư tưởng của Đảng, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và người dân. Thị xã cũng xác định công tác truyền thông tích cực là ưu tiên hàng đầu, do đó, thị xã đã chủ động xây dựng các kênh truyền thông, kịp thời thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Đồng chí Bí thư Thị uỷ đề nghị, Ban Chỉ đạo 35 thị xã tiếp thu ý kiến chia sẻ của các thành viên đoàn, tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới.

anh tin bai

Đoàn kiểm tra tại xã Hoàng Liên

anh tin bai

Đoàn kiểm tra tại phường Sa Pa

    Tiếp đó trong ngày 09/11/2023 đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 3 đơn vị là Đảng bộ Ban chỉ huy Quân sự thị xã; Đảng bộ phường Sa Pa và Đảng bộ xã Hoàng Liên. Qua quá trình kiểm tra tại 3 đơn vị đoàn kiểm tra đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 thị xã, các đơn vị đã tập trung tham mưu chỉ đạo, triển khai hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, có nhiều đổi mới tích cực và đạt được hiệu quả thiết thực. 

anh tin bai

Đoàn kiểm tra tại Ban chỉ huy Quân sự thị xã

    Đặc biệt, các trang, nhóm của Ban CHQS thị xã hoạt động ngày càng chất lượng và đi vào nền nếp, các trang fanpage phường, xã đã đăng tải, chia sẻ những bài viết, bày tỏ cảm xúc nhằm đấu tranh các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

anh tin bai

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 35 thị xã

    Ngày 10/11/2023 Đoàn kiểm tra BCĐ 35 tỉnh tiến hành kiểm tra BCĐ 35 thị xã. Trong thời gian qua, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ thị xã Sa Pa luôn coi trọng công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cấp, các ngành, lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp nắm bắt tình hình, nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời tham mưu cấp ủy có biện pháp đối phó, xử lý. Ngay sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban thường vụ Thị uỷ đã chủ động chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu việc thành lập Ban chỉ đạo cấp thị xã. Sau khi được thành lập Ban chỉ đạo 35 thị xã đã ban hành Quy chế hoạt động, thành lập tổ thư ký, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, thành lập đội ngũ cộng tác viên Ban chỉ đạo. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tập trung phát hiện, cung cấp tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội trên địa bàn thị xã để báo cáo cấp có thẩm quyền xác minh và có biện pháp ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá các nội dung liên quan đến xuyên tạc nền tảng tư tưởng của đảng; việc chấp hành các quy định về bảo mật Quốc gia, quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu mật được thực hiện nghiêm, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm kỷ luật phát ngôn. Thị xã đề nghị Ban chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức lớp tập huấn về cách thức nắm bắt tình hình, đánh giá thông tin và phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái , thù địch cho các thành viên BCĐ 35 cấp huyện, thị xã, thành phố.

anh tin bai

Đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thị uỷ, Trưởng BCĐ 35 thị xã phát biểu tại buổi kiểm tra

anh tin bai

Đồng chí Phùng Mạnh Khang - Uỷ viên BTV Thị uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Phó trưởng BCĐ 35 thị xã phát biểu tại buổi kiểm tra

anh tin bai

    Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra BCĐ  tỉnh đã trao đổi nhiều ý kiến với các Ban Chỉ đạo thị xã, với mục tiêu tháo gỡ những vấn đề quan tâm. Trên cơ sở trao đổi trực tiếp,  Ban Chỉ đạo thị xã đã kịp thời bổ sung thông tin, góp phần làm sáng tỏ hơn về kết quả công tác đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái , thù địch thời gian qua trên địa bàn thị xã.

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Đức Liệu - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi kiểm tra

    Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Đỗ Đức Liệu - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 thị xã. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 thị xã tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị 09-CT/TU của Tỉnh uỷ, phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo trong công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

    Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thái độ ý thức phục vụ nhân dân. Phát huy vai trò của đội ngũ làm công tác truyền thông và mạng xã hội trong việc định hướng dư luận xã hội. Tăng cường công tác bám nắm cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Minh Hải - Tuấn Nguyễn
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 30
 • Hôm nay: 1,906
 • Trong tuần: 12,854
 • Tất cả: 2,917,065
Đăng nhập