Chi bộ Ban Tuyên giáo - TTCT thị xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề mẫu năm 2024

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW; Hướng dẫn số 05-HD/TU của Tỉnh ủy Lào Cai. Sáng ngày 15/4/2024, Đảng bộ Cơ quan Thị ủy đã lựa chọn Chi bộ Ban Tuyên giáo - TTCT thị xã tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề mẫu năm 2024. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư TT Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thị ủy; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ Cơ quan Thị ủy.

anh tin bai

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt mẫu, đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng BTG Thị ủy, Giám đốc TTCT thị xã, Bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo - TTCT đã quán triệt mục đích, yêu cầu và kết quả cần đạt được của  buổi sinh hoạt chuyên đề. Theo đó, chi bộ đã chọn chuyên đề “Khái lược giá trị, nội dung cốt lõi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và giải pháp nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng”.

anh tin bai

Đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng BTG Thị ủy, Giám đốc TTCT thị xã, Bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo - TTCT quán triệt buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, nghiên cứu các nội dung cơ bản của tác phẩm gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong cuốn sách với 623 trang. Tác phẩm kết cấu thành 3 phần gồm: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc và trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

anh tin bai

Đồng chí Trịnh Thị Chất - Phó Giám đốc TTCT, Chi ủy viên chi bộ trình bày dự thảo chuyên đề

Qua đó khẳng định tác phẩm là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm: Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế.

Tác phẩm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin; định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua với vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn, hiệu quả...

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Tại hội nghị đã có các ý kiến tham luận tập trung vào trao đổi, phát biểu bổ sung làm rõ 3 nội dung: (1) Nhận thức, cảm nhận của bản thân về nội dung Tác phẩm. (2) Liên hệ, đánh giá thực trạng việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong chi bộ và cơ quan và các nhân các đồng chí đảng viên; (3) Đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong chi bộ nhằm mục đích hoàn thành tốt các nhiệm vụ của chi bộ, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan và từng đồng chí đảng viên.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư chi bộ nhấn mạnh: Đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang lại những ý nghĩa hết sức đặc biệt; giúp cán bộ, đảng viên được củng cố, nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên định, giữ vững niềm tin về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đồng chí đề nghị các Tổ đảng và các đồng chí cán bộ, đảng viên tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung: (1) Đẩy mạnh việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". (2) Cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc việc “Rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa”, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn. (3) Các tổ đảng thương xuyên hướng dẫn, đôn đốc đảng viên trong Tổ đảng tự nghiên cứu tác phẩm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 và Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2024 đã đăng ký từ đầu năm của mỗi đảng viên; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy của cơ quan; nâng cao trách nhiệm, thái độ và tinh thần thực thi nhiệm vụ, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sau khi buổi sinh hoạt kết thúc, Đảng ủy cơ quan Thị ủy đã tổ chức họp góp ý, rút kinh nghiệm về quy trình tổ chức và nội dung sinh hoạt chuyên đề mẫu của chi bộ Ban Tuyên giáo - TTCT. Đồng chí Phó Bí thư TT Thị ủy, Bí thư đảng ủy Cơ quan Thị ủy Thào A Sinh và các đại biểu đánh giá cao Chi bộ Ban Tuyên giáo - TTCT đã tổ chức buổi sinh hoạt đúng quy định, đảm bảo tính chuyên sâu về một nội dung cần đưa ra sinh hoạt để thống nhất các giải pháp thực hiện trong chi bộ. Các ý kiến tham gia tập trung vào việc bố trí thời lượng chương trình cho hợp lý để các đảng viên được trình bày sâu hơn về các giải pháp khi vận dụng giữa lý luận và thực tiễn; các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cũng rút kinh nghiệm khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần theo một nội dung thống nhất và đề ra những giải pháp tốt nhất trong sinh hoạt theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW; Hướng dẫn số 05-HD/TU; Quy định số 368-QĐ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Minh Hải - TTCT thị xã
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập