Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng ủy xã Tả Van

    Sáng ngày 23/2/2023, Thường trực Thị ủy có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tả Van về đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đồng chủ trì hội nghị; tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong BTV Thị ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn.

anh tin bai

Quang cảnh buổi làm việc

    Tại buổi làm việc đại diện Đảng ủy xã Tả Van báo cáo về tình hình nhiệm vụ vụ năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó trong năm 2022 diện tích gieo trồng lúa, ngô của toàn xã là 233/233 ha, đạt 100% so với KH giao; Diện tích cây lúa cả năm 148/148 ha, đạt 100% KH giao, năng xuất đạt 50 tạ/ha, sản lượng đạt 740 tấn, đạt 100% so với KH giao. Diện tích ngô chính vụ diện tích gieo trồng 75/75 ha, đạt 100% KH giao, năng xuất đạt 44,4 tạ/ha, sản lượng đạt 333 tấn, đạt 100% KH giao. Ngô hè thu diện tích gieo trồng 10/10 ha, đạt 100% kế hoạch giao, năng xuất đạt 35 tạ/ha, sản lượng đạt 35 tấn, đạt 100% KH giao. Diện tích gieo trồng rau đậu các loại theo kế hoạch 80 ha, rau đậu vụ xuân, vụ hè 30 ha, đạt 100% KH giao, năng xuất đạt 170 -180 tạ/ ha, sản lượng đạt 530 tấn, Vụ Đông 44 ha, đạt 100% KH giao, năng xuất đạt 180 tạ/ha, sản lượng đạt 792 tấn, đạt 100% KH giao. Cây ăn quả toàn xã có 29 ha, đạt 100% KH giao, trong đó 23 ha cho thu hoạch có sản phẩm năng xuất đạt 15,5 tạ/ha, sản lượng đạt 44,9 tấn, đạt 100% KH giao. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã là 11.709 con đạt 104,4%  so với KH giao. Thủy sản đã tuyên truyền, vận động các cơ sở nuôi cá nước lạnh thực hiện nuôi trồng theo hướng bền vững và an toàn sinh học; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, tuyệt đối không sử sụng chất cấm trong chăn nuôi, đến nay  toàn xã có 116 hộ nuôi cá nước lạnh với diện tích 2,46 ha. Trong năm 2022 thu hoạch được 220.8 tấn cá nước lạnh. Lâm nghiệp làm tốt công tác bảo vệ rừng và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã đạt 4.771.335.000 đồng, đạt 100% KH thị xã giao. Chi ngân sách 4.771.335.000 đồng đạt 100% KH giao.

anh tin bai

Lãnh đạo Đảng ủy xã báo cáo nhanh tình hình nhiệm vụ năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

    Đối với chương trình nông thôn mới, tính đến hết năm 2022 xã Tả Van đạt 11/19 tiêu chí, trong năm đã vận động được 57 hộ hiến đất để mở rộng chỉnh trang tuyến đường trung tâm xã từ đập tràn suối Mường Hoa đến ngã ba đi thôn Tả Van Mông chiều dài 470m2. Vận động Nhân dân thôn Tả Van Dáy 1, thôn Tả Mông, Tả Chải Dao hiến đất mở mới tuyến đường nối từ Tả Van Mông đi thôn Tả chải Dao chiều dài hơn 03 km đang thực hiện phá tuyến đạt 80% KH.

    Hoạt động thương mại trên địa bàn xã trong năm 2022 diễn ra bình thường. Hàng hóa tiêu dùng thiết yếu được đảm bảo lưu thông ,thông suốt, cung cầu cân đối, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Toàn xã có 178 hộ gia đình kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Trong đó có 95 cơ sở lưu trú, 08 cơ sở tắm lá thuốc dân tộc massage, 02 quán bar, 15 cơ  sở kinh doanh ăn uống, 16 cơ sở kinh doanh hàng thổ cẩm, 42 hộ kinh doanh nhỏ lẻ.  Trong năm 2022 tổng số lượt khách du lịch đến địa phương là 15.048 lượt người, trong đó khách nội địa 12.048 lượt người; Khách nước ngoài 3.000 lượt người.

    Đảng uỷ xã duy trì và thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kết nạp mới 08 đảng viên, đạt 89 % so với KH; chuyển chính thức 08 ĐV; chuyển đến: 05 đảng viên, chuyển đi: 05 đảng viên, giới thiệu quần chúng ưu tú đi học nhận thức về đảng được 07 quần chúng, tham gia học lớp đảng diện mới kết nạp 09 đảng viên. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện hiệu quả; giữ vững quốc phòng an ninh.

anh tin bai

Đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu tại buổi làm việc

anh tin bai

Đồng chí Phùng Mạnh Khang - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, phụ trách xã Tả Van phát biểu tại buổi làm việc

    Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, trả lời những ý kiến, kiến nghị của Đảng ủy xã Tả Van liên qua đến một số  nội dung như: Quy hoạch Điều chỉnh và sắp xếp dân cư dọc 02 bên đường liên thôn Tả Van Mông, Tả Van Dáy 1 và Tả Van Dáy 2; phê duyệt kinh phí đầu tư tuyến đường đi bộ dọc bờ suối Mường Hoa từ xã Hoàng Liên dọc suối đi đến thôn Tả Chải Dao, xã Tả Van làm tuyến đường du lịch; Đề nghị Thường trực Thị ủy, UBND thị xã có ý kiến với UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải - Xây dựng khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch ruộng bậc thang phù hợp tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng của địa phương và có phương án sắp xếp dân cư cho các hộ dân có nhu cầu tách hộ, làm nhà; Đầu tư hệ thống ánh sáng theo cột điện dọc tuyến đường trung tâm xã; Cấp kinh phí trồng cây xanh dọc các tuyến đường DH94, đường thôn Tả Van Dáy I, thôn Tả Van Dáy II và một số nội dung khác.

anh tin bai

Đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu kết luận buổi làm việc

    Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã  đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã Tả Van trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh những tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục, để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị Đảng ủy xã Tả Van cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: Đối với công tác xây dựng Đảng đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục phát huy duy trì đoàn kết thống nhất, phân công cụ thể các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Quan tâm hơn nữa công tác phát triển Đảng. Công tác tuyên vận phải đi vào hiệu quả và chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát về các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại xã. Về phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Bí thư yêu cầu xã phát triển lĩnh vực nông lâm nghiệp phải gắn với bảo tồn cảnh quan phát huy truyền thống của địa phương. Đối với các chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới cần bám sát vào Nghị quyết Đại hội các cấp để thực hiện, chú trọng các tiêu chí giảm hộ nghèo, cận nghèo và giải quyết việc làm cho người dân. Rà soát lại các cơ sở kinh doanh để thu thuế cho đúng tránh thất thu, phấn đấu thu ngân sách xã tăng so với năm ngoái. Quản lý đất đai phải đặt lên hàng đầu không để phát sinh tình trạng xây dựng nhà trái phép. Đối với phát triển du lịch, thị xã đã có chỉ đạo lựa chọn thôn Tả Chải Giao đưa vào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đề nghị xã phải có chỉ đạo, quản lý để thôn giữ nguyên bản sắc vốn có. Đề nghị Vườn Quốc Gia Hoàng Liên hỗ trợ dự án chọn loại cây cảnh quan trồng cho xã Tả Van. Đối với vấn đề trèo kéo ăn xin, đồng chí giao nhiệm vụ cho xã Tả Van thực hiện tuyên truyền và các phương án không để có người nào thuộc địa bàn xã lên khu vực trung tâm để ăn xin, trèo kéo khách. Tuyến đường trung tâm, đề nghị xã phối hợp với phòng ban chuyên môn giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng đề thực hiện dự án mở rộng đường, đây là nội dung trọng tâm đề nghị xã chủ động thực hiện sớm. 

Hồng Hải (Trung tâm VH, TT -TT thị xã)
Tin tức


 
Danh sách video
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Thống kê truy cập
 • Đang online: 28
 • Hôm nay: 456
 • Trong tuần: 4,735
 • Tất cả: 2,595,530
Đăng nhập