Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

    Sáng 24/02/2023, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân”. Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh Lào Cai

    Tham dự có đồng chí Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, UBND các địa phương trong tỉnh.

    Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lý Việt Quang - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

    Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 1.467 điểm cầu cấp huyện, thị xã, thành phố; cấp phường, xã, thị trấn với tổng số 43.046 cán bộ, đảng viên trong tỉnh tham gia học tập trực tiếp và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự tạiđiểm cầu thị xã Sa Pa

    Tại thị xã Sa Pa, tham gia học tập chuyên đề có 24 điểm cầu, với 1.156 cán bộ, đảng viên. Tại điểm cầu trung tâm thị xã, tham gia học tập có đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Thào A Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Lê Mạnh Hảo - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy, UB MTTQ VN thị xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

    Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức vào dịp này có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Lào Cai đang hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai. Chủ đề nghiên cứu học tập Bác tại hội nghị này là “nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân”. Đây là nội dung luôn có tính thời sự, thu hút sự quan tâm xã hội, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; quyết tâm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, xây dựng bộ máy nhà nước liêm chính, kiến tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp.

    Việc Tỉnh ủy lựa chọn chuyên đề “nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân” nhằm đẩy mạnh việc chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy chỉ đạo tại các điểm cầu tổ chức, quản lý tốt đại biểu lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao để hội nghị đạt hiệu quả cao nhất. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về các nội dung của chuyên đề năm 2023. Đối với những cán bộ, đảng viên chưa tham gia học tập đợt này, các cấp ủy lập danh sách tổ chức học tập bổ sung trước ngày mùng 10/3/2023.

anh tin bai

 PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề năm 2023

    Ngay sau bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trình bày các nội dung trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Chuyên đề gồm 3 phần: Đặt vấn đề; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân ở Đảng bộ tỉnh Lào Cai hiện nay.

    Tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát động đợt thi đua chuyên đề hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2023), 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc).

anh tin bai

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát động đợt thi đua chuyên đề hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai 

    Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Đợt thi đua có chủ đề “Lào Cai thi đua làm theo lời Bác - Nhân lên khát vọng phát triển”, là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh thể hiện tấm lòng tri ân với Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua đợt thi đua nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân lên điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai.

    Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai triển khai sâu rộng đợt thi đua chuyên đề trong toàn Đảng bộ tỉnh, thời gian thực hiện từ tháng 3 - 8/2023; mọi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa.

    Tập trung làm tốt nội dung: Học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có ít nhất một công trình, phần việc thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, Nhân dân trong tỉnh đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tuấn Nguyễn (Trung tâm VH, TT - TT Sa Pa)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập